Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

22-28 Pembankuru

EPISAROME 66-68

22-28 Pembankuru

Rusumo 7 nekanderero | Etwaromo (minute 1)

UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA

1. Jehova kusimba nomudigo detu nkenye ezuva

(nominute 10)

Jehova kupurakena ko makanderero getu noku galimburura (Epis 66:19; w23.05 epe.12 para. 15)

Jehova ga diva eyi vana hepa ava vana kupita moudigu (Epis 68:5; w10-E 12/1 epe. 23 para. 6; w09-E 4/1 epe. 31 para. 1)

Jehova kutuvatera nkenye ezuva (Epis 68:19; w23.01 epe. 19 para. 17)

TEDA KO: Ngapi natu pulisira Jehova a simbe nomudigo detu?

2. Papara ugawo womoBibeli

(nominute 10)

  • Epis 68:18​—Posiruwo soVaisraeli, wolye va kere ‘mauhwi kovantu’? (w06-E 6/1 epe. 10 para. 5)

  • Ugawo musinke ko gwene mereso lyoBibeli lyomosivike?

3. Ereso lyoBibeli

(nominute 4) Epis 66:1-20 (th sirongwa 11)

LITURA MO MOKUZUVHISA

4. Omu no tameka nzogera

(nominute 3) TUNDA EMBO ZENDE EMBO. Ntundiliro ntani eraka eli a uyunga ogu ono kuzuvhisira lya lisiga neli o uyunga. (lmd sirongwa 5 sitwa 3)

5. Omu no tengwira ko

(nominute 4) TUNDA EMBO ZENDE EMBO. Twikira nzogera mositratate esi wa mu sigilire. (lmd sirongwa 9 sitwa 3)

6. Omu no tulisa po varongwa

KUPARUKA NGOMUKRISTE

Rusumo 102

7. Kuvhura o rerupike mudigo gwagumwe ndi?

(nominute 15) Nzogera.

Kapisi hepero mukareli gwaKarunga a pite momaudigu gelike. (2Hist 20:15; Epis 127:1) Twa kara naJehova ngomuvateli gwetu. (Jes 41:10) Mononkendi musinke hena dimwe omu Jehova atu va tere? Age kutupa mapukururo kupitira mononkango dendi ntani mombunga zendi. (Jes 48:17) Age kutupa mpepo zendi zokupongoka. (Ruk 11:13) Age hena kuruganesa vanavazinyetu mokutukorangenda ntani nokutuvatera. (2Kol 7:6) Eyi kutanta asi Jehova kuruganesa nkenye gumwe gwetu mokurerupika mudigo govapuli vakwetu.

Likida VIDIYO Twikira kulikida eharo kwava va kara mombunga zaJehova​—Vakurupe. Makura pura vapurakeni asi:

  • Ngapi novatera vakurupe?

Likida VIDIYO Twikira kulikida eharo kwava va kara mombunga zaJehova​—Kwava va kara mosirugana sosiruwo nasinye. Makura pura vapurakeni asi:

  • Ngapi omu natu vatera ava va kara mosirugana sosiruwo nasinye?

Likida VIDIYO Twikira kulikida eharo kwava va kara mbunga zaJehova​—Vanayirongo. Makura pura vapurakeni asi:

  • Yisinke natu rugana mokuvatera ava vana kuligwanekera nomaudigu?

8. Elirongo lyoBibeli lyoMbunga

Ehageso (nominute 3) | Rusumo 88 nekanderero