Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA

Ove kulizuvha asi mulyo unene nokuvhura si kurugana yirugana yokomawoko ndi?

Ove kulizuvha asi mulyo unene nokuvhura si kurugana yirugana yokomawoko ndi?

Mupristeli gomunene ntani novapristeli vakwawo kapi va lizuvhire asi awo mulyo unene nokuvhura si kulihameka mosirugana sokutungurura ekuma lyaJerusarema (Neh 3:1)

Vagendesi vamwe wositata kwa lizuvhire asi awo mulyo unene nokuvhura si kulihameka mosirugana sokutungurura (Neh 3:5; w06-E 2/1 epe. 10 para. 1)

Vakadi wovalimburukwi nawo kwa lihamekere mo mosirugana esi soudigu ntani sosiponga (Neh 3:12; w19.10 epe. 23 para. 11)

Sinzi soyirugana yomoMbungakriste kwa kwatera mo yirugana yomawoko ano vantu kugazara asi yirugana eyi kwato mulyo ntani wopeke kapi ta va yi mono apa no yi rugana.—w04-E 8/1 epe. 18 para. 16.

LIPURA ASI: ‘Ngapi ani lizuvhu kuhamena kurugana yirugana eyi mokukwatesa ko mbudi zongwa?’—1Ko 9:23.