Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 KUPARUKA NGOMUKRISTE

Likida nkareso zongwa mokuzuvhisa

Likida nkareso zongwa mokuzuvhisa

Vakriste kuna ‘kara yizoresa youzuni.’ (1Kol 4:9) Yipo nye, ya ha tu tetukisa nsene asi vantu kuna kutunokerera pomakende ndi kuna kutupurakenena mononzugo dawo. Mambo gamwe kwa kara nomafano gokunomena noyiuyungiro eyi nayi vatera ogu ana kara membo a tu tarere ndi a tu purakene ndi a tu kwateke. Pana kara nonkedi dimwe omu no likida nkareso zongwa mokuzuvhisa.—2Kol 6:3.

KUPITIRA MONKARESO ZOGE (Fil 1:27):

  • Likida efumadeko kovantu vemembo pokudira kunokagera membo lyawo. Nsene to uyunga nomuntu wa ha lya ndi o nwe ndi o toonene muntu gwapeke ngodi ndi o tume nombudi

KUPITIRA MOMBUUYUNGISO ZOGE (Efe 4:29):

  • Wa ha uyunga yininke yokudira kuwapera nsene mokuzuvhisa ono kara. Vazuvhisi vamwe kutokora kuhageka nzogera zawo yipo va lipe magano kuhamena eyi nava ka uyunga membo lyokukwama ko

Mononkedi musinke dimwe no likida nkareso zongwa mokuzuvhisa?