Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 KUPARUKA NGOMUKRISTE

Zigida navenye womomukunda gweni koMurarero!

Zigida navenye womomukunda gweni koMurarero!
TARA

Pehaneso lyoMurarero eli ngali tameka mwaMurongankuru 27, tuna hara kuzigida vantu wovanzi momukunda gwetu va ya kare nose poMurarero gwaHompa. Ntani twa hepa kudidilika vantu ava ngava likida elituromo yipo ngatu tengwireko.

EYI NO RUGANA

HANESA SIMBAPIRA

“Ose kuna kuhanesa simbapira esi mokumuzigida kosilika somulyo. MwaNsinano 23, vantu wovanzi uzuni mudima ngava ponga va diworoke nomfa daJesus Kristusa ntani nokupurakena kosiuyungwa somoBibeli omu nomfa dendi da kara nomulyo kwetu. Simbapira esi kulikida siruwo nevango oku ngasi karera silika oso momukunda gweni. Tuna mu zigida.”

Nsene muntu ana likida elituromo . . .

 • HANESA RUHUNGU

  Tura po mawapaiko gokukatengwira ko.

 • LIKIDA VIDIYO ZOMURARERO

  Tura po mawapaiko gokukatengwirako.

Apa no tengwira ko, kuvhura o . . .

 • LIKIDE VIDIYO MORWASINKE NATU LIRONGERA BIBELI?

  Makura gava mbapira zelirongo lyoBibeli.

 • HANESE YINKE AZI RONGO BIBELI SILI?

  Zogera nomuntu mauzera gamwe kuhamena Murarero pokuruganesa epenuno 206-208. Makura gava buke.

 • HANESE PURAKENA KWAKARUNGA

  Zogera nomuntu eyi adi tanta nomfa daKristusa pokuruganesa epenuno 18-19. Makura gava mbapira.