Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

29 Murongagona–​4 Murongankuru

JOBA 40-42

29 Murongagona–​4 Murongankuru

Rusumo 124 nekanderero | Etwaromo (minute 1)

UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA

1. Yisinke natu lirongera ko kweyi ya horokerere Joba?

(nominute 10)

Diworoka asi kapi wa diva yoyinzi kupitakana Jehova (Joba 42:​1-3; w10 10/1 epe. 12 para. 4-6)

Liwapaikira kutambura mapukururo gokutunda kwaJehova ntani kombunga zendi (Joba 42:​5, 6; w17.06 epe. 25 para. 12)

Jehova kutungika ava ava twikire kumulimburukwa nampili apa ava ligwanekere nomaudigu (Joba 42:​10-12; Jak 5:11; w22.06 epe. 25 para. 17-18)

Jehova kwa tungikire Joba morwa ulimburukwi wendi

2. Papara ugawo womoBibeli

(nominute 10)

  • Joba 42:7—Yilye ogu va uyungilire momudona vakaume vaJoba vatatu ntani ngapi omu kudiva yininke eyi ayi tu vatere tu lididimikire maswauro? (it-2-E epe. 808)

  • Ugawo musinke ko gwene mereso lyoBibeli lyomosivike?

3. Ereso lyoBibeli

(nominute 4) Joba 42:​1-17 (th sirongwa 11)

LITURA MO MOKUZUVHISA

4. Omu no tameka nzogera

(nominute 3) TUNDA EMBO ZENDE EMBO. Nsene ogu ono kuzuvhisira kapisi Mukriste. (lmd sirongwa 5 sitwa 3)

5. Omu no tulisa po varongwa

6. Siuyungwa

(nominute 4) lmd magwedereroko 1 sitwa 2—Siparatjangwa: Evhu kapi ngava lizonagura po ndi? (th sirongwa 13)

KUPARUKA NGOMUKRISTE

Rusumo 108

7. Vatera wopeke va lizuvhe asi Jehova ga va hara

(nominute 15) Nzogera.

Ose kuhafa kweyi atu karere Karunga geharo. (1Joh 4:​8, 16) Sikara saJehova seharo kutuninkisa tu hare kukara kaume kendi ntani ayo kututumangeda tu kare pepi nage. Ngovakareli vaJehova natuvenye kulizuvha asi Jehova ga tu hara.

Ose kurugana unene paapa twa hulira mokuhonena eharo lyaJehova pokulikida eharo kovanekoro nokovanavazinyetu ntani kwava wopeke. (Joba 6:14; 1Joh 4:11) Apa atu likida eharo, ose kuvatera wopeke va dive Jehova noku mu hedera pepi. Nye nsene tu dira kulikida wopeke eharo, ayo kuvhura ngayi va digopere kuyipura asi Jehova ga va hara.

Likida VIDIYO Twa ya gwana eharo mepata lyaJehova. Makura pura vapurakeni asi:

Yisinke ono lirongere ko kosihorokwa saLei Lei naMimi kuhamena mulyo gokulikida eharo?

Yisinke natu rugana yipo tu vatere vanavazinyetu va lizuvhe asi Jehova ga va hara?

  • Va tara asi awo nonzwi daJehova domulyo.—Epis 100:3

  • Va uyungisa monkedi zokukorangeda.—Efe 4:29

  • Hetekera ko kukwata egano omu ava lizuvhu.—Mat 7:​11, 12

8. Elirongo lyoBibeli lyoMbunga

Ehageso (nominute 3) | Rusumo 126 nekanderero