Buke zaJohanesa 17:1-26

  • Jesus ta kanderere sikando sokuhulilira kumwe novarongwa vendi (1-26)

    • Twa hepa kutwikira kudiva Karunga mokukagwana mwenyo gwanarunye (3)

    • Vakriste kapi va hamena kouzuni (14-16)

    • “Nonkango doge usili” (17)

    • “Ame na va divisa edina lyoge” (26)

17  Apa Jesus ga uyungire yininke eyi, ta tara keguru nokukanderera asi: “Tate, siruwo sina siki. Yererepeka munoge, yipo nage a ku yererepeke,  ngamoomu wa mu pa nonkondo dokupangera vantu navenye yipo nga pe navenye ava wa mu pa mwenyo gwanarunye.  Ava ngava gwana mwenyo gwanarunye va hepa kutwikira kukudiva asi ove nyovelike Karunga gosili ntani nogu wa tuma, Jesus Kristusa.  Ame na kuyererepeka apa pevhu ntani na sikisa mo sirugana esi wa pa nge.  Tate, ninka nge ni kare poge nokukara nefumano eli na kere nalyo awo uzuni simpe pwato.  “Ame kwa horwera* edina lyoge vantu ava wa pa nge mouzuni ou. Awo woge, yiyo wa va pa nge ntani awo kwa limburukwa* nonkango doge.  Awo ngesi va yi diva asi yininke nayinye eyi wa pa nge kwa tunda koge,  morwa ame kwa va pa nonkango doge yiyo va di tambura nokudiva asi ame kwa tunda koge ntani va yi pura asi nyove wa tuma nge.  Tani va kanderere po, kapi nina kukanderera po uzuni nye vaava wa pa nge, yeeyi awo woge, 10  yininke yange nayinye yoge, ano yininke yoge yange ntani ame kwa yererepekera nge mwawo. 11  “Ame kapi nina kara hena mouzuni morwa ame kuna kuwiza koge, nye awo moveli mouzuni. Tate gokupongoka, va takamesa medina lyoge eli wa pa nge yipo va kare mouumwe moomu twa kara nose mouumwe. 12  Apa na kere nawo, ngani va kungu medina lyoge eli wa pa nge ntani nava takamesa yipo etjangwa li sike mo asi kwato ogu ga zumbana po, ntudi googu ngava ka zonagura po.* 13  Nye ame ngesi kuna kuwiza koge ntani ame kuna kuuyunga yininke eyi mouzuni yipo ngava kare noruhafo rorunene oru na kara naro. 14  Ame na va pa nonkango doge nye uzuni wa va nyenga morwa kapi va hamena kouzuni ou, moomu na dira kuhamena ame kouzuni ou. 15  “Ame kapi nina kukanderera asi o va guse mo mouzuni ou, nye asi o va kunge komuzonaguli. 16  Awo kapi va hamena kouzuni ou moomu na dira kuhamena ame kouzuni ou. 17  Va lipongwera* nousili, yeeyi nonkango doge usili. 18  Moomu tupu wa tuma nge mouzuni, name yimo nina kuvatuma mouzuni. 19  Ame kuna kulipongora nyamwange mwarwawo yipo nawo va vhure kupongoka kupitira mononkango doge. 20  “Kapisi vaava tupu nina kukanderera po nye hena nava ngava pura mwange morwa nonkango dava, 21  yipo ngava kare mouumwe ngwendi moomu wa kara ove Tate mouumwe name, ame yiyo na kara mouumwe nove, yipo nawo ngava kare mouumwe nose yipo uzuni ou ngau yi pure asi nyove wa tuma nge. 22  Ame kwa va pa efumano eli wa pa nge yipo va kare mouumwe ngwendi moomu twa kara nose mouumwe. 23  Ame kwa kara mouumwe nawo ntani ove kwa kara mouumwe name yipo nawo va kare mouumwe,* yipo uzuni ngau dive asi nyove wa tuma nge ntani wa va hara moomu wa hara nge. 24  Tate, nina hara ava wa pa nge ngava ka kare oku ngani ka kara yipo ngava ka mone uyerere ou wa pa nge morwa ove kwa here nge awo uzuni simpe nokuusita si. 25  Tate gomuhungami, uzuni kapi wa kudiva nye ame na kudiva ntani ava va yi diva asi nyove wa tuma nge. 26  Ame na va divisa edina lyoge ntani ngani li divisa hena yipo eharo eli wa hara nge ngali kare mwawo ntani ame ngani kare mouumwe nawo.”

Nonkango dokonhi

Ndi “divisa.”
Ndi “sikisa mo.”
MoRugereka asi “muna ezonauko.”
Ndi “va litulira; va ninka va pongoke.”
Ndi “mouumwe wene-wene.”