Amee mujee bbu kokkelama košeerena ñeelena kiñ makowaawima kwe subbu mašaayyana siyab’ ellokala samaromame deya. Daata buubiya kiñ baddala, Yehowa da woyna ayšena buubiya kiinenema Kitaaba Keddusala kolattama Annowa ssi magaweena heeda andaa maynake. Yesu Kristo iwii kasooma antiitowa asarala maluu gaamana sii urfaaña buubiya bbu karkaan masaanana; ide Kristiyane da makkiidana siina añkata andaa kotiik kaayana. Amee, kwa boode Kitaaba Keddusa kiñ Anna Mannoda ñña kokosaasa kotakeena sii manadaadina ssidda bbu, diima diimala imeette koddima fanaka šaan mawlana. Amee, diimala Anniñña Yehowa ññana mannodiya ññana waasomane aw mafaaline mašaama sabbatasii, Yehowa Waase da makkiidana.

Websaytaña turawoda. Kitaaba Keddusa Internetla Kiikida. Aññab kiliilikima na Kobiinaña ññana kitaaf kitake.