Kuenda kisika mambu kele

Kuenda na bayintu ya fioti yankaka

Bambangi ya Yehova

Kituba

Paje yina nge kena kulomba metalana ve.

Beto melomba nge na ku kuenda na paje ya kukota to nyema masonoko yina kele na yinsi.

mikanda yina beto mesola

Tala bima ya malumalu mpe yina ya kukondua kutala ve.

Yina me tadila Bambangi ya Yehova

Longoka ya kulutila na yina me tadila beto. Bakula wapi kisika nge lenda kutana beto, wapi mutindu kukutana na beto, mpe wapi mutindu kulomba kulongoka Biblia kondwa kufuta.