Kuenda kisika mambu kele

Kuenda na bayintu ya fioti yankaka

Bambangi ya Yehova

Kituba

Yina beto mesola

Tanga na Intenet to telesharje bazulunale La Tour de Garde [Nkengidi] na Réveillez-vous !] [Vumbuka!] to mabuku yankaka. Kuwa mikanda ya beto na ba-CD na bandinga mingi. Ya kele ya mpamba. Tala to basisa na Internet bavideo na bandinga mingi, ya vwanda na ndinga ya mababa. Sola ndinga yina nge mezola na mulongo yina, mpe niema na kisika yina ba mesonika“Sosa” samu na kutala mutindu ya mikanda yina kele na ndinga yango.

 

KUBASISAMA
Mambu mutindu na mutindu
Mulonga

Nzambi mepesa beto bansangu ya mbote!

Banani kena kusadila luzolo ya yehova bubu yayi?

Yinki yina Kimfumu ya Nzambi?

Why Study the Bible?

Wapi kisika beto lenda kuzwa bamvutu na biyuvu ya nene yina metadila luzingu?

Nani ya tsyeleka kele na kuyala yinza yayi?

Wapi yina kele sekele ya luzingu ya nsayi na dikanda?

Yiki nge ke kanisaka samu na bilumbu yina ke kwiza?

Bantu ya kufwa lenda ya matsyeleka kuzinga dyaka?

Kilumbu kele yina bampasi ke zimbana?

Mbala ya nkaka, basobolo ya nkaka yina mesalama na mikanda elektroniki mebasika ntete ve na mikanda ya papye.