fungula samu na kutala yina ke na kati

Fungula batitre na bikapu

Batemwe ya Yehova

Sola ndinga Kituba

 KILESO 4

Yesu Klisto kele nani?

Yesu Klisto kele nani?

1. Wapi mutindu luzingu ya Yesu bandilaka?

Wapi bikadulu ya Yesu salaka ti bantu vuanda ve na boma na kukuiza na yandi?​—MATAYI 11:29; MARKE 10:13-16.

Na kusuasana na bantu nyonso, Yesu vuandaka na luzingu na dizulu mutindu kivangu ya kimpeve tekila yandi kuiza butuka awa na ntoto. (Yoane 8:23) Yandi vuandaka kivangu ya ntete ya Nzambi, mpe yandi pesaka Nzambi maboko samu na kusala bima nyonso ya nkaka. Yandi kaka salamaka mbala mosi na Yehova, yau yina bamebokidila yandi Muana “kubutuka-kaka mosi” ya Nzambi. (Yoane 1:14, NW) Yesu kele diaka Ntubidi ya Nzambi. Yau yina bamebokidila yandi “Mpova.”​—Tanga Bingana 8:22, 23, 30; Bakolose 1:15, 16.

2. Samu na yinki Yesu kuizaka awa na ntoto?

Nzambi tindaka Muana na yandi awa na ntoto na mutindu yandi katulaka luzingu na yandi na dizulu mpe yandi kotisaka yau na kivumu ya Maria, muana nketo mosi Moyuda yina zabaka ntete babakala ve. Na yau, tata ya Yesu vuandaka muntu ve. (Luke 1:30-35) Yesu kuizaka na ntoto (1) samu na kulonga kedika metala Nzambi, (2) samu na kupesa beto kifuani mutindu ya kusala luzolo ya Nzambi, yavuanda beto kele na mpasi, mpe (3) samu na kupesa luzingu na yandi ya kulunga mutindu “nkudulu.”​—Tanga Matayi 20:28, NW.

3. Samu na yinki beto kele na nsatu ya nkudulu?

Nkudulu kele kima ya mfunu yina mefutama samu na kukula muntu yina bamezengila kitumbu ya lufua. (Kubasika 21:29, 30) Ntangu Nzambi salaka bantu, luzolo na yandi vuandaka ve ti bantu bakuma biboba mpe bakufuaka. Wapi mutindu beto mezabila yau? Nzambi tubilaka Adama, bakala ya ntete, kana yandi mesala disumu, yandi kekufua. Yau yina kana Adama salaka disumu ve, yandi zolaka kufua ve.  (Kubanda 2:16, 17; 5:5) Biblia metuba ti lufua “kotaka” na yinza samu na Adama. Na yau, Adama bikilaka bana na yandi nyonso disumu mpe kitumbu na yau, lufua. Beto kele na nsatu ya nkudulu samu na kukatula beto na kitumbu ya lufua yina Adama bikilaka beto.​—Tanga Baroma 5:12; 6:23.

Nani lendaka futa nkudulu samu na kukula beto na lufua? Ntangu beto kekufuaka, beto kefutaka kaka samu na kitumbu ya masumu ya beto mosi. Muntu mosi ve ya kukondua kulunga lenda futa samu na masumu ya bantu ya nkaka.​—Tanga Nkunga 49:7-9.

4. Samu na yinki Yesu kufuaka?

Yesu vuandaka mutindu mosi ve na beto. Yandi vuandaka muntu ya kulunga. Na yau, yandi lendaka kufua ve samu na masumu na yandi, samu yandi salaka ata disumu mosi ve. Kansi, Yesu kufuaka samu na masumu ya bantu yankaka. Nzambi talisaka luzolo ya nene yina yandi kele na yau samu na bantu na mutindu yandi fidisaka Muana na yandi kufua samu na beto. Yesu mpe lakisaka beto luzolo mutindu yandi zitisaka Tata na yandi mpe yandi pesaka luzingu na yandi samu na masumu na beto.​—Tanga Yoane 3:16; Baroma 5:18, 19.

Tala video Samu na yinki Yesu kufwaka?

5. Yinki Yesu kena kusala na kilumbu ya bubu yayi?

Ntangu Yesu vuandaka awa na ntoto, yandi vukisaka bantu ya maladi, yandi futumunaka bantu ya kufua, yandi vukisaka bantu yina vuandaka na mambu ya mpasi. Na kusala mutindu yina, yandi lakisaka yina yandi kesala na bilumbu kena kuiza samu na bantu nyonso ya buzitu. (Matayi 15:30, 31; Yoane 5:28) Yesu kufuaka, kasi Nzambi futumunaka yandi na luzingu mutindu kivangu ya kimpeve. (1 Piere 3:18) Na manima, yandi vingilaka na diboko ya kibakala ya Nzambi tii ntangu Yehova pesaka yandi ngolo ya kuyala mutindu Mfumu na ntoto ya mvimba. (Baebre 10:12, 13) Bubu yayi, Yesu kele Mfumu mpe yandi kena kuyadila na dizulu. Mpe awa na ntoto, balongoki na yandi kena samuna nsangu yango ya mbote na yinza ya mvimba.​—Tanga Danyele 7:13, 14; Matayi 24:14.

Yamebikana fioti, Yesu kesadila ngolo na yandi ya Kimfumu samu na kumanisa bampasi nyonso mpe bayina kebasisaka yau. Bantu nyonso kena lakisa kiminu na Yesu mpe kena zitisa yandi bakevuanda na luzingu na paladiso awa na ntoto.​—Tanga Nkunga 37:9-11.