fungula samu na kutala yina ke na kati

Fungula batitre na bikapu

Batemwe ya Yehova

Sola ndinga Kituba

 KILESO 3

Wapi mutindu kedika ya Biblia basikaka diaka?

Wapi mutindu kedika ya Biblia basikaka diaka?

Balongoki ya Biblia na bamvula 1870

Nimero ya ntete ya Nzozulu ya Nkengi, na 1879

Nzozulu ya Nkengi ya bilumbu yayi

Biblia samunaka ti na manima ya lufua ya Klisto, balongi ya luvunu kebasika na kati ya baklisto ya ntete mpe bakebebisa malongi ya kedika. (Bisalu 20:29, 30) Na manima, yau salamaka tsyelaka mutindu yina. Balongi yango ya luvunu bavukisaka malongi ya Yesu na bangindu ya bapakano, mpe yau basisaka buklisto ya luvunu. (2 Timote 4:3, 4) Kansi bubu yayi, wapi mutindu beto lenda tsyeleka kuzaba yina Biblia kelongaka?

Ntangu fuanaka samu Yehova lakisa kedika. Yehova samunaka ti na ‘ntangu ya nsuka, nzayilu ya kedika kekuma mingi.’ (Danyele 12:4) Na mvula 1870, mua kimvuka ya bantu yina vuandaka kusosa kuzaba kedika batalaka ti malongi mingi ya mabundu katukaka na Biblia ve. Yau yina babandaka kusosa kuzaba mutindu malongi ya Biblia vuandilaka tsyeleka na mbandukulu, mpe Yehova sadisaka bau kuzaba mfunu ya Masonukua.

Bantu yina longukaka Biblia mbotembote na ntima mosi. Balongoki yina ya luvema basadilaka mutindu mosi ya kulonguka Biblia yina beto mpe kesadilaka bubu yayi. Bau vuandaka longuka Biblia dilongi mosimosi. Kana babakula ve dilongi mosi ya Biblia, bau vuandaka tadila baverse ya nkaka samu na kubakula mbangudulu na yau. Kana bau nyonso mendima ti mbangudulu yina bamebaka yakele na nguisani na bitini ya nkaka ya Biblia, bavuandaka sonika yau. Mutindu bau vuandaka bika Biblia yakikubangula yau mosi, bakuizaka zaba kedika metala nkumbu ya Nzambi mpe Kimfumu na yandi, luzolo na yandi samu na bantu mpe ntoto, kedika samu na bantu ya kufua mpe kivuvu ya kuvumbuka na bafua. Nzayilu yina babakaka na kusosasosa na bau yabasisaka bau na boloko ya bindimeli mpe bisalu mingi ya luvunu.​—Yoane 8:31, 32.

Na 1879, Balongoki ya Biblia bakulaka ti ntangu fuanaka samu na kusamuna kedika na yinza ya mvimba. Yau yina na mvula yango babasisaka mukanda Nkengidi Yau Ketubilaka Kimfumu ya Yehova, yina beto kebasisaka tii bubu yayi. Bubu yayi, beto kena kuzabisa kedika ya Biblia na babuala kuluta 240 mpe na bandinga kuluta 750. Nzayilu ya kedika mesala kuma ntete mingi mutindu yayi ve!

  • Yinki kuminaka malongi ya kedika ya Biblia na manima ya lufua ya Klisto?

  • Yinki sadisaka beto beto tala diaka kedika ya Mpova ya Nzambi?