Ba lenda benda bazulunale ya beto na Internet na bandinga kuluta 200, ata na bandinga ya mababa. La Tour de Garde [Nkengedi] kena kubangula beto mambu yina kena kuluta na ntoto ya mvimba na kulunganaya bambikudulu ya Biblia. Yawu kena kukindisa bayina ke tangaka yawu na manima ya nsangu ya mbote ya Kimfumu ya Nzambi mpe ke nakutindaka bawu na kuvwanda na kiminu na Yesu Kristo. Réveillez-vous ! [Vumbuka!] kelakisa beto wapi mutindu beto lenda yidika mambu ya ntangu ya beto. Yawu kepesa beto mambu ya mfunu na kukuikila ti Mvangi kelungisa lukanu ya yandi ya kunata yinza ya malumalu ya kizunu mpe ya sikisiki.Sola ndinga yina nge zola na molonga yina, mpe niema na kisika ba mesonika “Sosa” samu na kutala mutindu ya bazulunalu yina kele na ndinga yango.