Tanga na Intenet to telesharje bazulunale La Tour de Garde [Nkengidi] na Réveillez-vous !] [Vumbuka!] to mabuku yankaka. Kuwa mikanda ya beto na ba-CD na bandinga mingi. Ya kele ya mpamba. Tala to basisa na Internet bavideo na bandinga mingi, ya vwanda na ndinga ya mababa. Sola ndinga yina nge mezola na mulongo yina, mpe niema na kisika yina ba mesonika“Sosa” samu na kutala mutindu ya mikanda yina kele na ndinga yango.