Kɔ o sɔɔŋ lebolloŋ sakpo

Kɔ o sɔɔŋ lebolloŋ sakpo

Sɔɔŋ Lebolloŋ le Bandu Mɛŋgɛlaa a “Tiondoo!” le Wɔsi 2019

Sɔɔŋ Lebolloŋ le Bandu Mɛŋgɛlaa a “Tiondoo!” le Wɔsi 2019

Fondaa hoo cho chɔmndo naa ŋ saaluŋ buŋgɛi kɛ kɛ o Bandu Mɛŋgɛlaa ɔɔ o “Tiondoo!” niŋnda

BANDU MƐŊGƐLAA LE PƐƐKOO

BAABUIYO

 • A “Sina” Nyɛ Ndaa Poonyiaa o Yau Simbulaa Ndoo Ŋuɛ Wo Niŋ, Kooŋ.

SULIŊNDA KILISIƆŊNƆƆ NƆ MBO NƆ LAŊ

 • Tiindaŋndo, Suliŋ Luei Naa Yoomuaŋndo o Cho Ni, Naan.

 • “La Mel Mɛlɛka Balika o Isɔɔ o Isɔɔ . . . Niŋ,” Yindi.

 • Kɛndɛi—Vɛɛ Ŋ Chɔm yɛ Ndi? Fuoo

 • Taamasi Chɔŋ Wana Yiŋaa Mala Naa le Hiouwɔɔ Lachi a Waa a Nyaale, Naan.

CHƐHOWA

 • Sila Fɛŋ Waŋchieeya le Teleŋ Vilɛi? Saa

 • Che “Amiina” Ŋ Dimi wo Nyɛ Sɔvɛ Bɛndu, Fuoo

SEIYAA CHƐHOWAA

 • 1919—Nyɛ Yɔŋnuŋ O Wɔsioo Hoo Niŋndo, Saa

 • Wana Sɛnɛiyo o Dialii Kuumbaŋ Choo Ve Choo (K. Cook, Jr.), Tɛɛkp.

CHIISU KILITI

 • Baa le Ya Kpeekpei Chiisu Vi Ni? Suɛɛs.

BUNDƆŊ A NDA OKƆƆ

 • Chɛhowa Dɔu Ya Sala Mbo Hiau Mɛɛ Ya Wa Kɔllɛ (M. Tonak), Suɛɛs.

 • Pɛɛku Sɔvɛ Ya Sɔla o Ichuaambɔya wo Mala Ya Ni le Chaŋyɛi Kɛndɛi Nɔɔ a Chɛhowa (W. Mills), Doŋdo.

 • Miŋ Saaluŋ “Pou Baa Kala Bɛndoo” (W. nda P. Payne), Nyaak.

SƆƆŊ CHELEŊ

 • Vɛɛ chiɛi Chuuwa ndaa piɛi Mɛlɛka wo looku yɛ kandɔŋ? Doŋdo.

 • Setana Kɛsul Naa Yaŋɔɔleŋ Lepum (fotueila tumfondolaŋ), Kooŋ.

 • Wali Buɛiya Ndaa Tosa o Sindɔɔ Niŋndo, Bɛŋgu.

 • Kɔlaŋ o Dɛndɛ Mamɛŋndo Niŋ o Palɛi Pɔɔl ve Niŋ, Nyaak.

NYUNALA WANAA NUA O YAULA NAALAŊ NIŊNDA

 • Laalaŋ waŋnda nɔ hau maa wanachioo vi pɛ nyina ndɔɔ fulaŋ ndo, baa o Idɛŋ niŋ pɛɛku koŋ kilaŋ ni? (Chɛ 3:​4), Yindi.

 • Mi seiyaa ŋiɔɔŋ ndaa ve bɛɛ le, le yɛɛ ndaa nɔ yɛ ma dii chuaambɔ laandu nda kpuuwa ‘yondoo niŋndo’ le? (Di 22:​25-27), Yindi.

BUŊGAŊ LE PƐƐKOO

 • Chɛl Mala Chɛhowaa le Nyinaa Wɔɔŋnda Simullo, Nyaak.

 • Mɛɛ Naŋ Tosa Yɛlɛmiaalaŋ le Siŋgaŋnda Komal Naalaŋ Yɛ, Naan.

 • A Cho Pa Tosaa Wali o Wali Cho Num o Keŋnaŋ Maa Buɛi Mɛlɛka? Nyaak.

 • Yɛɛ Ŋ Nɔ yɛ Ma Tosa le Mi Tiindaŋ Numndo Wa o Kala? Bɛŋgu.

 • Naŋ Kɔl le Hunɔɔ Amakɛdɔŋ Cho Wo! Tapi.

 • Nuuviaa Chaŋyaŋ Kɛndɔŋ Tuupa Mi Mɛɛlula Chieeŋndo Hoo la Fuuluu, Bɛŋgu.

 • “La Huŋ Naa Ya Chua . . . Mi La Sɔla Pɛŋgioo o Kɔlta Nyalaŋ Niŋ,” Tapi.

 • “La Siou Wali Nya Kandu Wo,” Bɛŋgu.

 • “La Buulaŋ Te, Kanifuule Ya Cho Mɛlɛka Nyaa Ni,” Tɛɛkp.

 • Chɛl mi “Kɔl Kalu Chieeŋndo Hoo” Hui Num Te, Buku.

 • Chɛhowa Ndupilɛ Kpe Ŋ Nɔ Ni Ma Piɛi, Saa

 • “La Kɔ . . . Siiŋguu Nda Buɛiyaa Ni,” Suɛɛs.

 • Mala Wanaa Cho o Nyɛpalaa Niŋnda le Ma Biunuŋ, Kooŋ.

 • Vɛɛ Ŋ Manda yɛ Kɔl Numndo? Tɛɛkp.

 • Vɛɛ Nyina Diandaa Mɛlɛkaa Mala yɛ Naa? Bɛŋgu.

 • Vɛɛ Kpɛ Ŋ Sina yɛ Chɛhowa? Yindi.

 • Tol Taamasi Chiisoo Kɔɔli Nduyɛ Ma Hiou Lachi a Waa o Kɔl Nyulu Niŋ, Nyaak.

 • Tosa Hiouwɔɔ Lachioo o Pɛɛkɔŋ Num iPilayaa Niŋ! Buku.

 • Chɛhowa Chii Niŋ Kɛɛsiaa Tosa le Num Baŋaa, Yindi.

 • Chɛhowa Che Bɔɔ Buɛiyaa Nduaa Tusiŋ Nda Wanaa Sɔvɛ, Tapi.

 • Wa o Tuandaŋ o Mɛɛlula “Palɛi Mɛɛlɛi” Hei Niŋ, Saa

 • Hiou Lachi a Chɛhowa Piɛiyo o Yɔŋ Bɛɛ mi Masaa Waa Kɛɛlu Naa, Suɛɛs.

 • Lo o Pimbi Num Simiaa Choo! Doŋdo.

 • Nyɛ Naŋ Pɛɛku o Yau Lɛvitikɔɔ Wo Niŋndo, Bɛŋgu.

 • Maa Kaala Cho o Kɔlta Nyalaŋ Niŋndo Hiou Lachi, Naan.

 • Yaŋ Diom Chɛhowaa Nilaŋ, Fuoo

 • “Mi Cha Waŋnda Faŋga Bɛndu Bɛndoo”! Tapi.

 • “La Chɛl Mi Wana o Wana Tosa Mi La Simnuŋ Wanaa Waa o Lakpɛɛ . . . Le”! Kooŋ.

 • Kaalaa a Sakpoyɛi o Isɔluɛi Niŋ Sindɛ, Doŋdo.

 • Chɔm Kaalaa a Sakpoyɛi o Kunda leKilisiɔŋndo Niŋ, Buku.

 • Chɔm Kaalaa a Sakpoyɛi o Chuauwa Mandaa Niŋ le Ma Fafaŋ Kpuviaalaŋ, Buku.

 • Chɛl Mi Wanaa Yoŋgaa Simul Dɛnɛ Sinaa Kpeekpei Cho a Mɛlɛka Okɔɔ Wo Hui Num Te! Kooŋ.

 • Kalaŋ Chuauwa—La Mala Chuauwaa Nyaa le Ma Kaala Chɛhowa, Yindi.

 • Saŋgala Chɛhowa o Bɔŋaŋnda Naalaŋ, Tɛɛkp.

 • Vɛɛ Naŋ Bɛɛndiaŋ yɛ le Nyɛpalaa Nda Tusi Niŋ Naa Choo Wo? Suɛɛs.

 • Wanaa Nda Kpuuwa o Ichuaambɔya wa Kɔl Dɛɛniaa Kioo, Buku.

 • Vɛɛ Naŋ Dimullɛ Wanaa Nɔ Lepiɛi le Wa Yooŋgu Kɛndɔɔ? Suɛɛs.

 • Le Yɛɛ Naŋ Nɔ yɛ Miŋ Tuei Chɛhowa Diom, Nduyɛ Vɛɛ Naŋ Tuɛi yɛ Ndu Diom? Tapi.

 • Tiindaŋ Chɛhowa Te a Wa Pɛ o Nyɛpalaa Niŋ, Kooŋ.

 • Nuuviaa Tusiŋndo Nduyɛ Ma Nɛŋi Chɛhowa Kɔl, Doŋdo.

 • Chɔm Buulaŋndo le Yeemaŋ Acheleŋnda, Fuoo

 • Chɔm Nyiɛɛye o Wali Pollo Niŋ, Fuoo

 • Lo o Tiindaŋ Numndo Choo a Teleŋ “Nyɛ Palaa” Bɛndoo, Saa

 • Teleŋndo Cho le Wallo Nduyɛ Teleŋndo Cho le Pɛŋgioo, Yindi.

 • “Wanaa Cho Num Nilaŋ Yaŋɔɔ Wa” Cho Pioŋɔɔ Sɔla, Naan.

 • Wou Ba o Naamula Baabuiyo Kɛɛ a Piɔmndo Okɔɔ Laŋ Niŋ Te, Nyaak.

 • “Ŋ Vi Ŋdial Kposoŋ Te”! Naan.

 • Yɛɛ Nyɛdiaa Taaniŋndo Pɛɛku yɛ Naa a Masa Cho o Choo Choo Niŋndo Okɔɔ, Tɛɛkp.

 • Yɛɛ Kɔlaŋ o Bɔŋaŋnda Naalaŋ Chɔm yɛ a Naa Okɔɔ? Tɛɛkp.

 • Yɛɛnɛ Kuuna yɛ Ya Yiŋɔɔ Sɔlaa? Fuoo

 • Vɛɛ Num Yeema yɛ Mi Chɛhowa Soliŋ Num Kpeku? Saa

 • Le Yɛɛ Ŋ Nɔ yɛ Ma Chɔm Balika Melaa? Doŋdo.

BANDU MƐŊGƐLAA CHO LE WANA O WANA WO

 • Is Life Worth Living? No. 2

 • Is This Life All There Is? No. 3

 • Who Is God? No. 1

“TIONDOO!”

 • Can the Bible Make Your Life Better? No. 3

 • Six Lessons Children Need to Learn, No. 2

 • Will We Ever Feel Safe and Secure? No. 1