Kɔ o sɔɔŋ lebolloŋ sakpo

Kɔ o sɔɔŋ lebolloŋ sakpo

Nyaakuɛiyo 6-12

Nɔŋgɔwaa, Nyaakuɛiyo 7, 2020​—Loonɔŋndo a Piɔm Chiisu wo Okɔɔ

Nyaakuɛiyo 6-12

A teleŋ Loonuŋyaa iwɔsi o iwɔsi, mi naa Kilisiɔŋaa bɔɔbɔɔ yiyaŋ yiŋgoloŋ a kaala Chɛhowa Mɛlɛka nda Po ndɔɔ Chiisu Kiliti chɔm naa wo okɔɔ. (Chɔŋ 3:​16; 15:​13) Soliŋ kɔfu tɛɛsiaa ŋsɔɔ hoo kpeku le tuuwo bolii Baabui cho o yau Maatiu, Maki, Luku, a o Chɔŋ niŋ, mii tɛɛsiaa a teleŋ mɛɛlaa Chiisu tosa wali pollo Chulusalɛm tuupa mbo wu wo. Sɔɔŋ cho o kɔfoo hoo niŋndoŋ cho o buŋgɛi 6 o yauwo hoo niŋ, “Jesus—The Way, the Truth, the Life (Jésus : le chemin, la vérité, la vie).” Yɛɛ kaala Mɛlɛka nda Kiliti nɔ le naa wo nyindu yɛ num le tosaa?—2Kɔl 5:​14, 15; 1Chɔŋ 4:​16, 19.

WALI POL MƐƐLAA CHIISU WO CHULUSALƐM

Teleŋndo

Fondaa

Nyɛ Yɔŋnuŋndo

Maatiu

Maki

Luku

Chɔŋ

33, Nisan 8 (Nyaak. 1-2, 2020)

Bɛtanii

Chiisu fuuluu ndoo lo palɛi i ŋɔmpum tuupa Bɔŋaŋ Hiouwɔɔ Choo Wo

 

 

 

11:​55–12:​1

Naisaŋ 9 (Nyaak. 2-3, 2020)

Bɛtanii

Meele tala Chiisu siɛndiiyaŋ o lebol a peloŋ

26:​6-13

14:​3-9

 

12:​2-11

Bɛtanii-Bɛtfachi-Chulusalɛm

O luɛi Chulusalem maa masa, o sofɛlɔɔ choo

21:​1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

Naisaŋ 10 (Nyaak. 3-4, 2020)

Bɛtanii-Chulusalɛm

O mɛna yɔm mafikiiyo, o tou vɛlɛ waŋnda o maaŋndo niŋ

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Chulusalɛm

Wanaa bɛnduaa soli salaa o Mɛlɛka lo wa a wanaa pɛɛku waŋnda sawala Mɛlɛkalaŋ nda kɛɛsiaa le Chiisu diyɔɔ

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Chɛhowa soo, Chiisu soo a piɔm ndɔɔ okɔɔ, laalaŋ Chuuwa kɛɛ chɔmndo wo peelu nyɛ Aisaya dimi wo

 

 

 

12:20-50

Naisaŋ 11 (Nyaak. 4-5, 2020)

Bɛtanii-Chulusalɛm

Nyɛ naŋ pɛɛku o yɔm mafikii vesa o lepilɛ niŋ kpe wo niŋndo

21:19-22

11:20-25

 

 

Chulusalɛm, maaŋndo

A simul kpaaya ndɔɔ, taloo a chuauwaa ŋiɔɔŋnda okɔɔ

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Talelaŋ: wanaa diyaa wanaa tualaa, bɔŋaŋ nɔ kɛsiaa

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

O muli nyunalaŋ a Mɛlɛka okɔɔ vɛlɛ a Siisa, o miiŋgu yoomu, sawa hiou sawalaŋ kpou wo

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Chiisu nyuna faŋgaa te po Deeve wo o cho ni

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Kpundɔɔ le wanaa pɛɛku waŋnda sawala Mɛlɛkalaŋ nda a Falisiiya

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

O che toolu wɛɛŋ pɔnɔ ndɔ vi wo

 

12:41-44

21:1-4

 

Pembii Ɔlifi ve

O chɔm nyɛ yɔŋnuŋ niŋ a hunɔɔ ndɔɔ o chilaŋ niŋndo

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Talelaŋ: chuaa laanduaa ŋwaŋ tɔ sina suɛi wana pɔnɔ le wa, talɛŋndoŋ, saa a chuiŋnda

25:1-46

 

 

 

Naisaŋ 12 (Nyaak. 5-6, 2020)

Chulusalɛm

Simlachiaa Chuuwa kɛɛsiaa le Chiisu diyɔɔ

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Chuda kɛɛsiaa le ndu pisioo

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

Naisaŋ 13 (Nyaak. 6-7, 2020)

Chulusalɛm ikɛi a chiee

A bɛɛndiaŋ le Bɔŋaŋ Hiouwɔɔ Choo mɛɛlaa

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

Naisaŋ 14 (Nyaak. 7-8, 2020)

Chulusalɛm

O de nyɛdiaa Bɔŋaŋ Hiouwɔɔ Choo wo a kiilaa nduaa

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

O pulu kiilaa nduaa peloŋ

 

 

 

13:1-20

Chiisu chɔɔmuu Chuda maa ndu yii ndu dumbu ni, nduyɛ mbo soli ndu

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

O kandu nyɛdiaa Loonuŋyaa a buɛiyaa nduaa (1Kɔl 11:​23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

O dimi maa Pitɛ cho ndu viinɔŋ mi kiilaa nduaa puusiaŋ

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

O mɛi lediom le wana malaa, taloo a yɔm kɛndɔɔ, o dɔu sawaa le kaaliaŋndo, piɛile mɛɛlaaleŋ a kiilaa nduaa

 

 

 

14:1–17:26

Kɛsɛmani

Chiisu bii mɔnɛi, Wana pisi Chiisu wo hiŋ a waŋnda ma bii ndu

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Chulusalɛm

Anasi nyuna Chiisu, Kayafaa, a laŋgbaa kalla kɔɔsa a ndu, Pitɛ viinuŋ Chiisu

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Chuda pisi Chiisu wo landuŋ ndupila (Walta 1:​18, 19)

27:3-10

 

 

 

Kɔlaŋ a ndu o Paile lo, a Hɛlɔɔ, ma miŋgi ndu vɛlɛ pila o Paile lo

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Paile ndoo yeema Chiisu malɔɔ kɛ mi Chuuwa dimi maa o mel nda Baluabaa, a baŋ Chiisu o yɔmndo choo

27:15-30, NWT

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(c. 3:​00 ipala)

Kookota

O vi o yɔmndo choo

27:31-56, NWT

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Chulusalɛm

A tusi dialloŋ o yɔmndo choo ma kumbu muŋ o sɛi buuloo niŋ

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

Naisaŋ 15 (Nyaak. 8-9, 2020)

Chulusalɛm

Wanaa bɛnduaa soli salaa o Mɛlɛka lo wa a Falisiiya handu waŋnda o sɛi nda kumbu Chiisu wo le ndu mandaa

27:62-66

 

 

 

Naisaŋ 16 (Nyaak. 9-10, 2020)

Chulusalɛm a tanda balu ndu wo, Ɛmayɔɔ

Chiisu miiŋgu yoomu, o fula buɛiyaa nduaa o hɔl bɛmbɔɔ le ŋuɛɛnu

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Naisaŋ 16 hiouwɔɔ

Chulusalɛm, Kalili

Mbo fula buɛiyaa nduaa o hɔl teleŋnda bɔɔbɔɔ (1Kɔl 15:​5-7; Walta 1:​3-8); o pɛɛku buɛiyaa nduaa, mbo dimul nda le ma siiŋguu waŋnda buɛiyaa ndɔ

28:16-20

 

 

20:26–21:25