Kona Wɔsi Naa Baalaa le Seiyaa Chɛhowaa Chieeŋndo Balɔɔ Silɔ le 2017

Tofawɔ konaa kpou a Wali dimiaa yooŋgu kɛndɛ Seiyaa Chɛhowaa chieeŋndo balɔɔ silɔ chɔŋ a Tapioo 2016 mbo huŋ bii a Naandɔɔ 2017.

Konala Leboltaŋ le 2017

Kona iwɔsioo hoo chɔm sɛmbɔɔ a nyɛm nda soliŋ kpeku o wali nda dimiaa yooŋgu kɛndɔɔ niŋ chieeŋndo balɔɔ silɔ wo.

Kona Seiyaa Chɛhowaa le wɔsi 2017 cho o lepula lɛŋndeŋ a tandaa?

Konaa hoo chɔm mɛɛ waŋnda cho yɛ, mɛɛ waŋnda yiŋ yɛ, mɛɛ waŋnda wa o Loonuŋyaa yɛ, a sɔɔŋ cheleŋndoŋ.