Miŋgi hɔlteŋ o yau Hoosiaa wo choo, sɔɔŋ Baabui dimiŋ o yauwo hoo niŋndoŋ yaandiaa nyiɛɛyii Mɛlɛkɛi o wanaa mulul yɔŋnda wɔɔŋndo kɔɔ wa lo.