Kɔ o sɔɔŋ lebolloŋ sakpo

Kɔ o sɔɔŋ lebolloŋ sakpo

Yau Baabuiyo a Nyɛ Naŋ Pɛɛku o Vidueila Ndɔlaŋ Niŋndo

Sɔɔŋ tonyaŋ dimiŋ o yau Baabui kɛ kɛ niŋndo.

A Yau Ɛsilua wo Okɔɔ

Chɛhowa dimi maa o cho wanaa nduaa soli o chɛleŋ niŋ Babilɔŋ, okoŋ, mbo miŋgi piɛile tonyaleŋ Chulusalɛm. Nduyɛ, mbo lo o lediom.

A Yau Nɛhimaya wo Okɔɔ

Yau Nɛhimaya wo o Baabuiyo niŋ pɛɛku hau wanaa cho o piɛile tonyaleŋ niŋnda sɔɔŋ kɛndɔŋ tau.

A Yau Ɛsita wo Okɔɔ

Nyɛ yɔŋnuŋ o teleŋ Ɛsita wo niŋndo cho chɔɔlu tiindaŋ numndo taŋgul o Chɛhowa niŋ a kpaaya o nɔ le wanaa nduaa piŋioo o nyɛkindilaa bɛŋgu hau wo.

A Yau Choobu wo Okɔɔ

Setana cho wana o wana kaala Chɛhowa tɔɔndaŋ. Bundɛi Choobu ve ke naa tiindaŋndo maa ŋ tiuba miŋ lo o pimbi simiaa choo nduyɛ miŋ chɔm maa Chɛhowa nɔ dioo ni le mbo wa masa.

A Yau Sam Ndo Okɔɔ

Yau Sam ndo chɔm maa Chɛhowa nɔ dioo ni le mbo wa masa, o mala nduyɛ mbo dɛɛniaa wanaa kaala ndu wa. O soliŋ niŋ Masale ndɔ leŋ kpeku le Chiisu cho wa masaa wo mbo siiŋguu chieeŋndo kpou Kpele Hɛnɛkiɔɔ.

A Yau Pulɔwaa wo Okɔɔ

A sɔla manda iMɛlɛkayaa le sɔɔŋ ŋ tosa o yoomu numndo niŋndoŋ kpou—chɔŋ a nɛi leyulaa mbo kɔ bii a sɔɔŋ leyuŋgoŋ.

A Yau Ikilisiaatii wo Okɔɔ

Mi Masaa Sɔlɔmɔŋ tɛɛsiaa a nyɛm cho nyɛm kpeekpeiyoŋ o yoomoo niŋndoŋ nduyɛ mbo tuu muŋ a nyɛm cho ŋ chɛlaŋ a kɔl kalu iMɛlɛkayaa le woŋ.

A Yau Chondii Sɔlɔmɔŋ Nde Okɔɔ

Kaala kpeekpei chuaambɔ Sulamaitiinɔɔ ndoo nɔ le poombɔ mandaa lasaa wo tɛɛsiaŋ maa ‘yiŋnde Chɛhowaleŋ.’ Le yɛɛ?

A Yau Aisaya wo Okɔɔ

Sɔɔŋ dimiŋ o yau Aisaya wo niŋndoŋ kindi tiindaŋ naa o Chɛhowa niŋ maa nyɛ o nyɛ o dimi pɛ, tosaa o tosa ni, nduyɛ ndu cho Mɛlɛka piŋi naa wo ni.

A Yau Chɛluimaya wo Okɔɔ

Mi Chɛluimaya chɔm lo lechoo wo o wali ndɔɔ niŋ maa wana suaa le Mɛlɛka wo mi che bɛɛ nyɛkindilaa wa ndu choo. Yiyaŋ a nyɛ taamasi ndɔɔ sim le Kilisiɔŋnda hau wo.

A Yau Chaŋ Imɔnɛ Chɛluimaya wo Okɔɔ

Wana suaa le Mɛlɛka wo Chɛluimaya poonyiaa yau Chaŋ Imɔnɛ Chɛluimaya Wo ni. Yauwo hoo chɔm sɔɔŋ ŋmɔnɔŋ le kpundɛ komal Chulusɛlɛm nduyɛ a mɛɛ Mɛlɛka chɔm nyiɛɛye le wanaa mal yɔŋnda wɔɔŋndo wa yɛ.

A Yau Isikiaa wo Okɔɔ

Mi Isikiaa o nɛi tusiaŋ niŋ vɛlɛ a kɔl sikpaa dimi yooŋgu Mɛlɛkaa, mɛɛ mɛɛ nyɔɔ ndoo wa ikala le ndu. Taamaselii ndɔɔ cho bɔɔ nyɛ sɔvɛ le naa hau.

A Yau Daaniɛɛ wo Okɔɔ

Mi Daaniɛɛ nda chaaŋaa nduaa yaa wa chɔm tiindaŋndo o Chɛhowa lo o nɛi o nɛi niŋ. Taamaselii ndaa a peelɔŋ sɔɔŋ dimiŋ o Baabuiyo niŋndoŋ chuu naa tɔnɔɔ suŋ suŋ, o teleŋ palɛi mɛɛlɛi niŋ.

A Yau Hoosiaa wo Okɔɔ

Wali Hoosiaa tosa maa wana suaa le Mɛlɛka wo nɔ sabula sɔvɛlaŋ le naa hau mɛɛ Chɛhowa chɔm wanaa mulul yɔŋnda ndala wɔɔŋndaŋ kɔɔ nyiɛɛye yɛ vɛlɛ a mɛɛ o yeema naa miŋ piɛi ndu yɛ.

A Yau Chowɛɛ wo Okɔɔ

Mi wana ndoo suaa le Mɛlɛka wo Chowɛɛ dimi a paale “Mɛlɛka nɔ kpaayaa kpou wo” cho hunɔɔ leŋ okɔɔ nduyɛ mbo chɔm nyɛ wana tosa ma sɔla kindaa wo. Huului nduɛi cho bɔɔ hau suɛi choŋ choŋ.

A Yau Emɔɔsi wo Okɔɔ

Mi Chɛhowa soliŋ po tusiaŋndo hoo kpeku le wali sɔviɔɔ tosaa. Yɛɛ sɔvɛ naŋ pɛɛku yɛ o taamasi Emɔɔsi wo niŋ?

A Yau Obadaya wo Okɔɔ

Yau Obadaya wo cho yau pɔmbuii nii wo o yaula maHibuluilaŋ o Baabuiyo niŋ ni. Nyɛ dimiŋndo yɔŋgu tiindaŋndo a diomnda mɛyaalaŋ le hunɔɔ masale Chɛhowaleŋ.

A Yau Chona wo Okɔɔ

Mi wana suaa le Mɛlɛka wo Chona poonyiaa nyɛ yɔŋnuŋ ndu wo a mɛɛ o chɛl silaa yɛ, mbo tosa wali nda ke ndu wo, nduyɛ mbo pɛɛku suɛi sɔvɛi a kaala lo lechoo Mɛlɛka wo okɔɔ vɛlɛ a nyiɛɛye. Sɔɔŋ yɔŋnuŋ ndu woŋ nɔla miŋ pilaŋ num kɔllo.

A Yau Habakuku wo Okɔɔ

Ŋ nɔ tiindaŋndo maa Chɛhowa sina lɔɔlɔɔ teleŋndo nduyɛ a nɛi bɛnda wo le wanaa nduaa kiindiaa.

A Yau Hakai yo Okɔɔ

Huuluei hei tɛɛsiaa le sabu i cho i sɔvɛ miŋ kɛsɛ suɛi Mɛlɛkɛi nyɛ tase mbo hiou yeemaŋ naŋ naapilaŋ doŋ.

A Yau Sɛkalaya wo Okɔɔ

Mi yilaŋndoŋ a huuloŋ tau kindi wanaa Mɛlɛkaa o sindɔɔ niŋ. Huuluŋ pilɔŋ muŋ cho hiouwɔɔ lachi a naa tiindaŋndo kioo mɛɛ Chɛhowa cho naa tooloo o palɛi nɛi niŋ yɛ.

A Yau Malakai yo Okɔɔ

Huuluei a sawala mandaala Mɛlɛka siŋgaŋ te laŋ okɔɔ, nyiɛɛye, a kaalaa. Huuluei hei nɔ vɛlɛ sɔɔŋ sɔviɔŋ o teleŋ naa hoo niŋ hau.

A Yau Maatiu wo Okɔɔ

Nyɔɔ cho num hɛnaŋ te a wa pɛ pɛɛkoo sɔɔŋ tonyaŋ dimiŋ o yauwo hoo niŋndo, ndu cho yau tase buɛiyaa hiɔɔluaa Chiisuaa poonyiaalaŋ ni.

A Yau Maki Wo Okɔɔ

O yaula hiɔɔlula buɛiyaa Chiisuaa poonyiaa laŋ tɛɛŋ, yau Maki wo hiou wa o pɔmbɔ, Yau Maki wo chɔm naa nyɛɛmbɔ a mɛɛ Chiisu wa niŋ Masaa o Masale Mɛlɛkaleŋ niŋ yɛ.

A Yau Luku wo Okɔɔ

Yooŋgu yɛɛ cho yɛ o Yau Luku wo niŋ mbo wa o sɔvɛ?

A Yau Chɔŋ Ndo Okɔɔ

Kona Chɔŋ ndo yaandiaa kaala Chiisu nɔ le waŋchieeya wo, taamaselii o kɛsi a tusiaŋndo okɔɔ wo, nduyɛ a chɔɔmɔŋ ndɔɔ maa ndu cho Mɛsayanɔɔ ni—Masaa le Masale Mɛlɛkaleŋ o chilaŋ niŋ

A Yau Walta Wanaa Chiisuaa Okɔɔ

Mi Kilisiɔŋnda o sindɔɔ niŋ tosa wallo kalaŋ le waŋnda ba o ba fee siiŋgoo buɛiya. Yau Walta Wanaa Chiisuaa cho sɛmbɛ numndo chɔɔlu a dialluŋ fulaŋ numndo le wali pollo.

A Yau Luomaŋnda Okɔɔ

Nɛi chɔmaa a mɛɛ Chɛhowa cho wana hɛliaa le yɛ, vɛlɛ a mɛɛ tiindaŋndo dɔwɔɔ o Chiisu Kiliti niŋ cho suɛi sɔvɛ yɛ.

A Yau Kɔliŋtiaŋ Tasoo Okɔɔ

Yau Pɔɔl poonyiaa hoo wo soo a silaa le waa o diompilɔɔ niŋ, waa o kaa diandaa niŋ, Kaalaa, a tiindaŋndo nɔɔ o fulasɛiniŋndo niŋ.