Feleŋgɔnɔ kɛ kɛ nɔ mbo nyunaŋ nyuna sɔviɔɔ aa, ‘Yɛɛ ya cho yɛ tosa a yoomu nuu?’ Mɛɛndiaŋ kpeleŋnda numndaŋ o yoomoo niŋ nyɛkɛndɛi ma tofa mɛɛ Andulu chɔulaba kaala ndoo nɔ le chieeŋndaŋ latiɔɔŋ teleŋ o wa feleŋgɔnɔ wo yɛ. O kuɛɛ o cho yɛ chua? O kuɛɛ cho yɛ ndu hiu kɔl nɛŋi? Pɛlta cheleŋ la nɔ nyuuniaalaŋ a feleŋguaa o lɛŋii cheleŋ niŋ nduyɛ la cho num chɔm mɛɛ ŋ nɔ ma yiyaŋ yɛ.