40:29-31

  • Mi kowɔɔ viou o hueiye niŋ choo choo le lɛɛlɛlaŋ tau. Haŋgul tuu wa helɔɔ wo mala ndu ni. Naa haŋgul tuu koŋ o kilaŋ choo choo wa kowɔɔ kua balɔɔ ni, nduyɛ koŋ tosa mi kowɔɔ o hel choo choo pɔ pɔ. Te o hel pɛ mbo fuuluu o fondaa pum, o kuɛ vɛlɛ o fondaŋ cheleŋ o saaluŋ haŋgul tuuwo wo. Nduyɛ lende o hiau lachi a keŋ tosaa ni

  • Mɛɛ o wa tɛtɛlɛ le mi kowɔɔ viou o hueiye niŋ yɛ, chɔm kpendekele mɛɛ naŋ tiuba miŋ hiou lachi a Mɛlɛka piɛiyo yɛ sanaa a mala o ke naa wo