18:​21, 22

  • Te Chɛhowa mal naa pɛ haki, fɛɛŋ bɛɛ o bii lɛ naa tɔɔyaŋ le hakila laŋ o chilaŋ niŋ te.

Taamaseliila cho laŋ o Baabuiyo niŋ lebɛŋgu laŋ la mala naa miŋ tiindaŋ o haki malaa Chɛhowaa niŋ.

Masaa Deeve

  • Yɔɔŋ wɔɔŋ o tosa wo?

  • Sabu o sɔla haki malaa wo?

  • Nyɛ chɔm maa mi Chɛhowa mal ndu haki wo?

Masaa Manaasɛ

  • Yɔɔŋ wɔɔŋ o tosa wo?

  • Sabu o sɔla haki malaa wo?

  • Nyɛ chɔm maa mi Chɛhowa mal ndu haki wo?

Kiilanɔɔ Pitɛ

  • Yɔɔŋ wɔɔŋ o tosa wo?

  • Sabu o sɔla haki malaa wo?

  • Nyɛ chɔm maa mi Chɛhowa mal ndu haki wo?