21:​25-28

Chiisu cho suŋ hunɔɔ wanaa wɔɔŋnda Tɛɛmbuu, mbo Kiindiaa wanaa kɛndiaa. Ŋ nɔ miŋ wa a bɛɛndiaŋ nyɛkɛndɛi o Mɛlɛka piɛiyo niŋ koŋ tosa ni miŋ sɔla pioŋɔɔ.