Mi Chiisu kɛsi taamasi kɛndɔɔ chɔŋ o chuaambɔyɛi nduɛi niŋ, le sɔɔŋ Mɛlɛkaŋ tosaa a wanaa velu ndu wa diikɔŋndo.

Feleŋguaa, vɛɛ nya tuallɛ taamasi Chiisu wo kɔɔli o nɛila yɛ yɛlaŋ ndaŋ niŋ?