MƐƐ nda faŋaŋ o chiɛi choo choo niŋ, mi Chiisu kua a buɛiyaa nduaa o kpeloo Kɛsɛmani niŋ. O cho ko hunɔɔ nda tase le wa hoo le. Mi ndaa hiŋ naŋ teleŋnda siaama. Mi Chiisu dimul buɛiyaa nduaa le ma wa lahɔl nduyɛ ma wa piɛileŋ. Mɛɛ mbo kua tiŋ lachi. Okoŋ, mbo hini a hɔlla a kuumbaŋ lɛŋ kpu le piɛileŋ.

Mɛɛ Chiisu miiŋgu o buɛiyaa nduaa lo, yɛɛnɛ o komal lɛ nda tosaa? Miiŋgoo, mbo komal nda o malɔ figbi. Bɛmbɔɔ le yaa waŋ Chiisu dimul nda ni le ma wa lahɔl. Kɛ teleŋ o teleŋ o miiŋgu pɛ o ndalo, o komal nda o malɔ. Mɛɛ Chiisu komal nda o miiŋgu yaandɔɔ, mbo nyuna nda aa: ‘A boondei hei wana lɔl ni?’ Mɛɛ mbo dimul nda vɛlɛ aa: ‘Boondei fuuluu le ma mal la wanaa yɔŋwɔɔŋnda o ba.’

O foofo koŋ choo, ma tuɛi faŋga bɛndoo bɔɔluuwo. Nuawɔ waŋnda hunɔɔ a mɔɔŋ vɛlɛa a yɔmii biŋgiei. A cho hunɔɔ a tɛŋgɛla leyiŋndaŋ le nda nyɛ wawoŋndo chɔmndo. Mɛɛ nda fuuluu machɛlu, mi Chuda Isikaliɔɔ fula faŋgaa tɛɛŋ. Mbo kua naa Chiisu cha sanaa. Mbo kɔ sɔsa ndu kuuwo, a mɛɛ ŋ cho naa chɔɔ o fotueiyo niŋ naŋ yɛ koni. Lɛ yɛɛ o sɔsa yɛ Chiisu kuuwo?

Sɔsa koŋ ndu kuuwo cho tamasioo ni. Ndu chɔm puaa Chuda Isikaaliɔɔ hiŋ kɔɔli wa ni maa Chiisu kpeekpei cho koŋ ni. Mɛɛ mi Chiisu nyuna Chuda Isikaliɔɔ aa: ‘A kuuwo ya sɔsaa ŋ pisi ya ni?’ Okoŋ mi yaamɔwaa Chiisuaa sɔɔŋguu le ndu biyɔɔ. Kɛ mi Pitɛ cha maa a bii niŋ Chiisu lende mbo kɛɛ sɔŋgaa malɔɔ le. Mbo naŋ muɛi nduɛi o hiŋ nde o boo niŋ yau, mbo biandu laŋgbanɔ wa ndu ikɛiyo bolleŋ. Okoŋ, mbo kialu ndu nile ba kɛndɛleŋ kpali. Kɛ mi Chiisu miŋgi nile laŋgbanɔ hoo mɛɛ le wa yɛ.

Mi Chiisu dimul Pitɛ aa: ‘Miŋgi muɛi numnde o boo ndɔɔ niŋ. Sina pɛŋgu maa te I nyuna Finya nuu le mbo mala ya a kiilaa nduaa pɛ, o nɔla mbo yɔŋ nda o waalaŋ niŋ le ya kiindiaa.’ Lende kpeekpei i cho ni. Kɛ Chiisu nyuna Mɛlɛka le mbo yɔŋ ndu ŋkiila le. Chiisu sina maa teleŋndo fuuluu hoo ni le mi yaamɔwaa nduaa bii ndu. Lelaŋ, mbo chɛl nda ma kua a ndu. Ŋ tofaŋndɔ nyɛ yɔŋnuŋ niko a Chiisu wo.