NUAWƆ tindaa hoo mɛɛ o vil filawɛilaŋ a komɔɔ almɔŋ diuwaa yɛ.Tinda Eelɔŋndo cho hoo ni. O nyumma pilɛ niŋ kpe komɔɔ diuwaa a filawɛilaŋ ndaŋ la vil ni. Ŋ tofaŋndɔ le nyɛ la villo.

Hiŋnɔŋndo tuŋ Isɔluɛitiiya wa o pollo niŋ ni, ndaa nɔ naa kuaa le. Apum nda tɛɛŋ, ma yiyaŋ maa Muuse bɛnda mbo wa simlachinɔ le, kɛlɛŋgaa mi Eelɔŋ wa bɛɛ pɛŋ masa wanaa soliaa salaa. Kola cho waŋndo o pilɛ o ndoo yiyaŋ naa wo, vɛlɛa Detaŋ, Abailam a simlachiaa wanaa nila kaluaa ŋwaŋ 250. Haa kpou ma huŋ dimul Muuse aa: ‘Le yɛɛ ŋ heeluŋ yɛ numpila naa kpɛ naa choo.’

Mi Muuse dimul Kola a wanaa tol ndu kɔɔli wa aa: ‘Siɔdii la chua nyɛm chuaa le yiŋndoŋ mi la wou nyɛm chuŋ kɛndɔŋ leniŋ, mi la hiŋ o maaŋ Jɛhowaa sondoo. Okoŋ ŋ cho chɔ wana Jɛhowa hɛli wo.’

Mɛɛ paaleŋ le sɛ, mi Kola a ŋwaŋ 250 tol ndu kɔɔli wa huŋ o maaŋndo sondoo. Mi wanaa siaama tual nda kɔɔli. Mi Jɛhowa tuulu kɔl tau. Mi Muuse dimi aa: ‘La faŋaŋ wanaa wɔɔŋnda haa ikɛi. Nyɛ o nyɛ nda nɔ, la pilaŋ te.’ Mi waŋnda apum yaŋ nilaŋ ma faŋaŋ Kola, Detaŋ a Abailam ikɛi.

Mi Muuse dimi aa: ‘O hei nya cho sina wana Jɛhowa hɛli wo ni. Lɛŋndeŋ le cho tɛnda mi le mel wanaa wɔɔŋnda haa kpou.’

Mɛɛ Muuse mei ndɔɔ sondo, mi lɛŋndeŋ le tɛnda wa. Naa lɔlaa Kola wa ni, nyɛm ndɔŋ kiɔɔŋ ni, Detaŋ, Abailam a wana o wana wa a nda latulu, ma tual o lɛŋndeŋ bɛŋgu mɔlɔ mɔlɔ. Okoŋ mi lɛŋndeŋ le kumbu nda kpu. Mɛɛ waŋnda tuei wanaa wa tolɔɔ o lɛŋndeŋ bɛŋgu wa yeelaŋ kpuu, ma deŋi choo kpeleŋ aa: ‘Ŋ nyaanuŋ! Naa bɛɛ yɔŋ le huŋ miol naa!’

Kola a ŋwaŋ 250 tol ndu haa kɔɔliaa wa wɔ isisi o maaŋ Jɛhowaa ikɛi. Le hei mi Jɛhowa tuisi nda yiŋndeŋ choo ma ŋua chilikɔ. Okoŋ mi Jɛhowa dimul Eliyesa le mbo chua kumbula chuaa leyiŋ wanaa vi kaŋnda, mbo beŋi laŋ o bandu soliaa salaa kɔɔ. Beŋi o cho laŋ koŋndo cho machuaa silaa le Isɔluɛitiiya maa o fula o Eelɔŋ a puaa nduaa kɔɔli, wanaa cheleŋ nɔ di le ma sim maa wanaa soliaa salaa le Jɛhowa le.

Kɛ Jɛhowa ndoo yeema le ma sina maa Eelɔŋ a puaa nduaa o hɛli ni le ma wa wanaa soliaa salaa o ndu lo. Lelaŋ mbo dimul Muuse aa: ‘Wana o wana cho pɛ maa simlachinɔ o kaale o kaale Isɔluɛitiiya niŋ, dimul nda ma hiŋ a tindala ndalaŋ. Dimul Eelɔŋ mbo hiŋ a tinda ndɔɔ le kaale Livaileŋ. Te a hiŋ pɛ a laŋ, a bii laŋ a kɛsi o kɔfu kpema cho o maaŋndo niŋndo lachi. I cho yɔŋnɔŋ maa tinda wana vil pɛ filawɛilaŋ, mɛɛ wana koŋ Ya hɛli ni.’

Mɛɛ Muuse kɔ tofa diimandɔɔ, mbo cha mi tinda Eelɔŋndo wul filawɛilaŋ a almɔŋ diuwaa lechoo yɔɔ! A che niko le nyɛ Jɛhowa tosa mi tinda Eelɔŋndo wul filawɛilaŋndo?