MƐƐ wɔsilaŋ la hiau fau, Isɔluɛitiiya wa wɔ kɛ o pollo niŋ. Mi wɔsilaŋ tɔ la hiau, wɔsilaŋ 20, 30, 39, kɛ a koŋ kpou, Jɛhowa wa nda mandaa. Manɛiyo o wa nda kio ni. A yumu yumoo o wa nda nɛiyo chɔmndo ipala ni. Kɛ ichɔl ndu a paŋgele le yiŋndo. Nduyɛ o wɔsilaŋ ndaŋ niŋ kpou, nyɛm ndaŋ chuɛyaŋndoŋ opilɛ bɛɛ siɔŋ te, kɛlɛŋgaa bɛɛ mi peluŋ hiinduu nda.

Mɛɛ wɔsila 40 laŋ la fuuluu o paŋgii tasei niŋ chɔŋ a fula ndaa Ichipi, mi Isɔluɛitiiya miiŋgu vɛlɛ o kampiiyo niŋ Kedɛɛsi. O miiŋgu ndaa hoo Kedɛɛsi, o wa niŋ wɔsila 40 laŋ ikɛi kpɛɛluŋ chɔŋ a fula ndaa Ichipi. O fondaa hoo nda wa ni mi Muuse viam suaŋsuaŋaa 12 nda le lɛŋnde Kenaŋndeŋ mɛɛndaŋndo. Kedɛɛsi naŋ Meeliaŋ vi ni, yemaa Muuse. Kpundɔɔ cho vɛlɛ o fondaa hoo maa paandu koni.

Mɛŋma ve le mi waŋnda kol te. Le hei, mi waŋnda haa kandu vɛlɛ ŋɔɔchiaŋndo o Muuse lo aa: ‘Ndoo wa bɔɔ o bɛndaa mi naŋ vi. Le yɛɛ ŋ soli yɛ naa Ichipi ma huŋ a naa o fonda wɔɔŋndo hoo naa tɔlɔɔ niŋ tia? Kulle bɛɛ wana chi le. Ma fikii ni, ma kpɔŋgbɔtii ni, kɛlɛŋgaa mi wana che velaŋ masiau. Mɛŋndeŋ bɛɛ a chi leŋ le kolɔɔ le.’

Mɛɛ Muuse nda Eelɔŋ kuɛ o maaŋndo le piɛileŋ, mi Jɛhowa dimul Muuse aa: ‘Chuuŋgiaa waŋnda naa pilɛ. Okoŋ, ma soo o pou koŋ nda lo nda o hɔl kpou. Mɛŋndaŋ ma cho fula leniŋ le waŋnda a chɔluaa ndaa kpou.’

Mɛɛ mi Muuse chuuŋgiaa waŋnda mbo dimul nda aa: ‘La yaŋ nilaŋ, nya nɔ haa tiindaŋ o Mɛlɛka niŋ tia! O pouwo hoo naa Eelɔŋ cho nya mɛŋndaŋ solul ni.’ Okoŋ mi Muuse boŋa pouwo, mi mɛŋndaŋ ma piɔl wolu. Mi ma kui kuiyo pila, mi waŋnda kpou kol vɛlɛa chɔluaa ndaa.

Kɛ mi Jɛhowa tambu kɔl tau a Muuse nda Eelɔŋ. A sina le sabu koŋ? Kanifuule Muuse nda Eelɔŋ dimi maa nda cho mɛŋndaŋ soli o pouwo ni. Kɛ nduyɛ Jɛhowa pila kpeekpei tosa ni mi ma fula. Le sabu Muuse nda Eelɔŋ kɛɛ tonyaa dimi o hei niŋndo, mi Jɛhowa dimul nda maa o cho nda saŋgaa tuisi choo. Mbo dimul nda aa: ‘La cho lɛ lakɔ a wanaa niaa Kenaŋ te.’

Mɛɛ nyɔɔ viou kpɛɛ, mi Isɔluɛitiiya faŋaŋ Kedɛɛsi, ma huŋ o Pembei Hɔɔ. O pembei hei choo Eelɔŋ vi ni. O wa wɔsilaŋ 123 mbo wu. Mi mɔnɛi bii Isɔluɛitiiya tau, le hei ma chaŋ Eelɔŋ le palɛi 30. Mɛɛ mi Eliyesa po ndɔ miiŋgu masaa le wanaa soliaa salaa o Mɛlɛka lo le kaaleŋ Isɔluɛi.