NUAWƆ nyɛ finyaa hoo cho tuwɔɔ lɛŋ o chiɛi ndɔɔ niŋndo! Doma bɛndu kɛndɔɔ pila, a bɔlɔ ŋkooliiyo, vɛlɛa kaniŋ humboŋ ŋtiŋ. O chioo Chɛliko o chua nyɔŋ muŋ ni. Kɛ yɛɛ ndaa nɔ yɛ le tosaa a nyɔŋ Chɛliko? A loonuŋ pa?

Ndaa nɔ ma tɛɛmbuu nyɛ o nyɛ, mi ndaa chua kooliiyoŋ a kaniŋ humboŋ maa hiŋ a muŋ o maaŋ lepiɛi Jɛhowaa niŋ. Kɛ mi Ekaŋ chiimbuu nyɛm Mɛlɛka woŋ. Yungu ndɔɔ cho ndu hoo o balaa ni. Waŋnda haa a tuii Mɛlɛka diom te. Ŋ tofaŋndɔ nyɛ yɔŋnuŋndo.

Mɛɛ Ekaŋ chiimbuu nyɔŋ muŋ, mi Chɔɔsuaa viam puaa atiŋ le ma kɔ chɔulaba chioo Eyai. Kɛ a tiu nda ba le, ma diu Isɔluɛitiiya apum, kɛ mi a tuaa nda nyaanuŋ. Mi Chɔɔsuaa tambu kɔl tau. Mbo hini o kuumbaŋ lɛŋ kpu, mbo piɛi o Jɛhowa lo aa: ‘Le yɛɛ ŋ chɛllɛ mi i vaa naa yɔŋnuŋ naa?’

Mi Jɛhowa muli aa: ‘Chɔŋ lɛŋ! Isɔluɛi tosa hakioo. A chua nyɛm ndaa nɔ le tɛɛmboo woŋ ŋtiŋ, ma chua vɛlɛ ŋ ndaa nɔ le hunɔɔ o maaŋ nuu niŋndoŋ. A chiimbuu doma kɛndɛ bɛndoo ma viaŋ ndu kpiŋ. Le mi dɔu nya sala, mɛɛ mila dii wana chua nyɔŋ muŋndo nduyɛ mila tɛɛmbuu nyɛm kalaŋ.’ Mi Jɛhowa dimi maa o cho Chɔɔsuaa chɔm po wɔɔŋndo hoo.

Le hei mi Chɔɔsuaa chuuŋgiaa waŋnda naapilɛ, mi Jɛhowa soli Ekaŋ wɔɔŋndo hoo nda tɛɛŋ po. Mi Ekaŋ dimi dɔɔ aa: ‘I tosa hakioo. Mɛɛ ya che doma kɛndɛ bɛndoo, a bɔlɔ ŋkooliiyo, vɛlɛa kaniŋ humboŋ mi luɛi muŋ hɔlteŋ okoŋ mi chua. Ŋ cho ŋtuwaa lɛŋ o yalo chiɛiniŋ.’

Mɛɛ nda kɔ saaluŋ nyɔŋ muŋ ma huŋ a muŋ o Chɔɔsuaa lo, mbo dimul Ekaŋ aa: ‘Le yɛɛ ŋ tuisi yɛ naa kpundɔɔ hoo choo? Num bɛɛ Jɛhowa cho num ndu tuisi choo!’ Okoŋ mi waŋnda vii vii Ekaŋ nda yungu ndɔɔ a poutaŋ ma wu pɛ. Hoo cho naa chɔmndo maa fɛɛŋfɛɛŋ bɛɛ ŋ nɔ miŋ chua nyɛ pila le.

Mɛɛ hei hiou fokpi, mi Isɔluɛitiiya kua vɛlɛ le chioo Eyai chɔulabaa. Mi Jɛhowa mala wanaa nduaa niko ma yam chɔuwo.