CHOOSƐ ndoo yeema sinaa te bɛndaa nduaa tɔa nɔ wɔ pɛ kɔl vesɛiyo maa paandu. Le hei, mbo dimul nda aa: ‘Suaŋsuaŋnda nya cho ni. Lɛŋnde naa leŋ nya hiŋ mɛɛdaŋndo ni.’

‘Ma lo o koŋ ma dimi aa: ‘Ŋ cho wanaa waa lende le. Naa kpede pɔmbɔɔ a bɛndoo waa naŋ cho ni. Ŋ wa waŋ 12. Kɛ waŋndo o pilɔɔ ndu cho lɛ achal te. Pɔmbɔ naa o pilɔɔ ndu cho chiee nda finya naa.’

Mi Choosɛ chɔm pɛŋ maa o laalaŋ nyɛ nda cho dimio wo le. Mbo bii Simiɔŋ bɛnda mbo wou ndu o chiɛi manyumndo niŋ. Kɛ a tuaa nda mbo mal nda ma chua nyɛdiaa, ma miiŋgu o ndalo chiee. Mbo dimul nda aa: ‘La wa hunɔɔ pɛ, la hiŋ a pɔmbɔ nya o ba.’

Mɛɛ nda miiŋgu o ndalo Kenaŋ, mi bɛndaa nduaa dimul Chekɔpu finya nda nyɛ o nyɛ yɔŋnuŋ a nda. Mi Chekɔpu finya nda tambu kɔl tau. Mbo dimi aa: ‘Choosɛ cho lɛ le, Simiɔŋ bɛɛ cho lɛ le. I cho lɛ nya Bɛŋnjamɛŋ po ni lumndo malɔɔ nya kɔɔli le. Kɛ mɛɛ nyɛdiaa kandu chuwɔɔ, mi Chekɔpu cha maa o nɔ mbo mal nda Bɛŋnjamɛŋ kɔɔli le ma kuɛ Ichipi ma kɔ chɔɔlu nyɛdiaa sɔla.

Mi Choosɛ cha niko vɛlɛ bɛndaa nduaa hunɔɔ. O wa bɔɔ a kɔl kɛndɛ le Bɛŋnjamɛŋ pɔmbɔ ndɔ chɔɔ. O dimi niŋ, nda kpede ndaa sina maa Choosɛ le cho wana sɔwɛɔ hoo le. Mi Choosɛ tosa niko nyɛ pum le bɛndaa nduaa tɔa finya piliaa haa tɔɔndaŋndo.

Mbo dimul buɛiyaa nduaa le ma pei bɔlɔla ndalaŋ cha cha a nyɛdiaa. Mi buɛiyaa nduaa chua taala kanii humbu ndɔɔ ma duau o bɔlɔ Bɛŋnjamɛŋndo niŋ. Kɛ bɛndaa nduaa sina le. Mɛɛ nda mal chioo ma kua sii o tiŋndo niŋ, mi Choosɛ viam buɛiyaa nduaa nda kɔɔli. Mɛɛ nda bendal nda, okoŋ ma dimul nda aa: ‘Le yɛɛ nya chiimbuu yɛ taala kanii humbu masanɔ naa?’

Mi bɛndaa nduaa dimi aa: ‘Ŋ chiimbuu taala ndɔ le, te la saaluŋ wana o wana taala koŋ o ba pɛ, la dii ndu.’

Mɛɛ buɛiya haa yaasiaa bɔlɔla ndalaŋ kpede, ma saaluŋ taalaa o bɔlɔ Bɛŋnjamɛŋndo niŋ, a mɛɛ ŋ cho naa chɔɔ naŋ yɛ. Mɛɛ mi buɛiya dimul nda aa: ‘Nya kpede la kuaŋnuŋ. Kɛ Bɛŋnjamɛŋ ndu ŋ cho miiŋgu a ndu.’ Yɛɛnɛ bɛndaa nduaa tɔa finya piliaa cho yɛ niko tosa o hei niŋ nɛ?

Ma miiŋgu nda Bɛŋnjamɛŋ waa kpɔlɔ kpɔlɔ o chiɛi Choosiɔɔ. Mi Choosɛ bɛɛ dimul bɛndaa nduaa aa: ‘Nya kpede la kuaŋ o nyalo, kɛ Bɛŋnjamɛŋ ndu cho lo naŋ maa chɛ ni.’

Mi Chuda dimi aa: ‘Te ŋ kue a poombɔɔ hoo le, finya nuu cho wu pɛ, kanifuule o kaala ndu bɔɔ. Lelaŋ, a yandii fallo, ya pila I lo wɔɔ naŋ maa chɛ num sɔŋgɔ poombɔɔ hoo, ma mal ndu mbo miiŋgu nda bɛndaa nduaa.’

Mi Choosɛ sina niko maa bɛndaa nduaa a siŋgaŋ. A nɔ lɛ kɔl vesɛi maa paandu le. Ŋ yaasiaŋndɔ niko nyɛ Choosɛ tosa wo.