A CHO pa chɔɔ wanaa Daina cho haa kɔlaŋ yilɔɔ wa? Chuaambuaa laanduaa apum o lɛŋnde Kenaŋndeŋ niŋ o cho kɔlaŋ yilɔɔ ni. Chekɔpu finya ndɔ ndoo naŋ pa kɔl a ndi? Le nyunaa hoo mulio, loonuŋndɔ fɛŋ nyɛ wa yiyaŋ Ebilahamndo vɛlɛa Aisaki a chuaa laanduaa Kenanaitiiya okɔɔ wo.

Ebilaham ndoo chɛl pa le mi Aisaki po ndɔ ndoo yil lanɔɔ Kenaŋ? Sako bɛɛ, o chɛl te. Aisaki nda Lubɛka ndaa chɛl pa le mi Chekɔpu po nda ndoo chua lanɔ Kenanaitiinɔɔ o nɔɔ niŋ? Pesiŋ bɛɛ a chɛl te. A sina pa le sabu koŋ?

Sabu koŋ wa ni maa, waŋnda haa Kenaŋ mɛlɛkaa lachoowaa ndaa sooluu ni. A ve wanaa kɛndɛ wana chua o nɔ niŋ kposoŋ te. Nduyɛ, ndaa niŋ bɛɛ pɛŋ le ichaŋya le. Mɛɛ ŋ nɔ niko miŋ sina maa, Chekɔpu ndoo hini kɔl kposoŋ a chaŋyɛi chuandɔɔ wa hei tosaa a chuaambuaa Kenanaitiiya haa va le.

A tonya, Daina luɛi o kpundɔɔ niŋ. A cho pa chɔɔ laŋunɔ cho koŋ Daina nuaa o fotueiyo niŋndo? Kenanaitiinɔɔ o cho ni. Diola ndɔlaŋ aa Siɛkɛm. Paale pilɛ mɛɛ Daina kuɛ yilɔɔ, mi Siɛkɛm chua Daina mbo kpuuwa ndu, okoŋ mbo wa a ndu. Hei ndii niŋ kposoŋ te, kanifuule wanaa cho o nɔɔ niŋ nda kinɛi nɔ ni ma hini naa pilɛ. Mi suɛi wɔɔŋii Siɛkɛm tosa hei a Daina ve chɔɔlu kpundɛ bɛndoo malɔɔ.

Mɛɛ yemaa Dainaa tuei a nyɛ yɔŋnuŋndo okɔɔ, ma tuulu kɔl tau. Mi yemaa nduaa a ŋiɔɔŋ, Simiɔŋ a Livai, chua mɔɔŋ a suɛi nɛiyaŋii keŋ, ma biyaŋ kɔlaŋ o chiee koŋ niŋ. Ma kɔ woolu waŋnda wa wa. Mi Simiɔŋ nda Livai, vɛlɛa bɛndaa ndaa kɔ dii Siɛkɛm a puaa wa chiee loŋ nda paku. Mi Chekɔpu tuulu kɔl tau le suɛi wɔɔŋii puaa nduaa kɔ tosa keŋ nde.

Vɛɛ kpundɔɔ hoo kpou looku yɛ kandɔŋ nɛ? Le mɛɛ Daina tosa chaŋyɛi a wanaa diikuŋ sawala Mɛlɛkalaŋ tia. Vɛ, ŋ yeema pa miŋ tosa chaŋyɛi vaa lende?