YƐƐNƐ cho yɛ o fotueiyo hoo niŋ mbo wa teŋgeŋ? Wanaa cho haa leniŋnda. Haa cho wana pɔnɔ a wana lanɔ tasoo ni. Nɛɛ toosiaa yɛ nda? Mɛlɛka toosiaa nda ni. A sina pa ndu diolaŋ? Diola ndɔlaŋ aa Jɛhowa. Nduyɛ mi wana pɔnɔɔ sɔla veelɔŋndo aa Adama, wana lanɔɔ ndu Ifi.

Mɛɛ Jɛhowa Mɛlɛka toosiaa Adama yɛ cho hoo ni. Mbo chua puuloo o tiŋ lɛŋ mbo toosiaa Adama a ndu. Ndoo nɔ haki le. Okoŋ kɔɔli mbo hul ndu hueiyii yɔŋgu yoomoo ve o lamiliŋ, mi Adama simnuŋ wanachiee yoomaa.

Mi Jɛhowa Mɛlɛka ke Adama wallo. Mbo dimul ndu le visiaa suu o suu diolaŋ kio. Adama nua dɔɔ fɛŋ visiaa kalaa le teleŋ vilɛi, le mɛɛ o tiu ba mbo ke o kɛ kɛ fee diola bɛnda le ndulaŋ yɛ. Kɛ teleŋ Adama wa visiaa diolaŋ kio wo, mbo cha nyɛ cheleŋ. A sina pa nyɛ o che wo?

Visiaa kpou ndaa nɔ laanduaa. Kamaa wa loŋ a laandaa ndaa, kpɔkuŋnda bɛɛ wa loŋ a laandaa ndaa. Kɛ Adama ndu ndoo nɔ lanɔ le. Le hei, mi Jɛhowa tosa mi Adama hiau o luaŋ puŋ. Okoŋ mbo soli kpɛndɛi nduɛi ipilɛ. Mi Jɛhowa soliŋ kpɛndɛi keŋ kpeku mbo toosiaa wana lanɔɔ le Adama, okoŋ mi chuaa simnuŋ laandɔ.

Nuawɔ se mɛɛ Adama wa a nyaale yɛ! Yiyaŋndɔ vɛlɛ mɛɛ Ifi wa a nyaale le waa achal o kpele kɛndɛ waandoo niŋ yɛ! Ndaa nɔ niko maa velu chuauwa mi ndaa wa naa pilɛ o nyaale niŋ.

Jɛhowa ndoo yeema mi Adama nda Ifi ndaa wa achal lefafɛɛŋ. Ndoo yeema mi ndaa tosa mi chieeŋndo kpou oo simnuŋ o kɛndɛ maa kpeloo Idɛŋ. Yiyaŋndɔ mɛɛ Adama nda Ifi wa a nyaale le hei tosaa yɛ! Num aa yeema niŋ pa ma mala le chieeŋndo tosaa kpele kɛndɛ? Kɛ nduyɛ nyaale Adama nda Ifi wo hiu lachi le. Ŋ tofaŋndɔ le sabu koŋ.