Skip to content

Skip to secondary menu ## link, for screen reader

Mga Saksi ni Jehova

Kinaray-a

Biblia sa Online

Basaha ang Biblia sa online ukon mag download sa audio recordings. Ang The New World Translation of the Holy Scriptures amo ang igsakto, translation ka Biblia nga hulas basahun. May rugyan kompleto kag bahin lang nga na-imprinta sa sobra 100 ka mga lenggwahe. Sobra sa 170 milyones ka mga kopya ang napanagtag run.

 

Sori. The New World Translation indi pa kadya available sa imo lenggwahe. Palihog pili kang iba nga lenggwahe.

May sulud run para sa dya nga lenggwahe sa sunod-sunod nga mga pahina: