Tirawi kon ano kanami ang libre nga pagtuon sa Biblia.