Go dayrɛkt to di men tin

Dɛn Kam fɔ Mek Myuzik

Dɛn Kam fɔ Mek Myuzik

Lan bɔt sɔm pipul dɛn we kɔmɔt difrɛn say dɛn na di wɔl we de na wan spɛshal ɔkɛstra fɔ mek myuzik.