Go dayrɛkt to di men tin

Pikchɔ dɛn we De Sho di Wok we Dɛn De Du na Wɔwik Nɔmba te Ɔgɔst 2014)

Pikchɔ dɛn we De Sho di Wok we Dɛn De Du na Wɔwik Nɔmba te Ɔgɔst 2014)

Jiova Witnɛs dɛn de bil dɛn wɔl ɛdkwata na Wɔwik, Nyu Yɔk. Frɔm Me te Ɔgɔst 2014, di wan dɛn we de wok de dɔn rili go bifo pan di wok fɔ bil di Vikul Mɛntenans Bildin, di Administreshɔn Ɔfis/Savis Bildin, ɛn di C ɛn D bildin usay pipul dɛn fɔ de. Dis say na Wɔwik usay dɛn de sho pikchɔ de sho sɔm pan di wok dɛn we dɛn du insay dis bizi tɛm.

Pikchɔ we de sho di Wɔwik Bildin. Klɔkways frɔm di lɛft ɔpsay:

  1. Vikul Mɛntenans Bildin

  2. Visitɔ Pakin Bildin

  3. Mɛntenans Bildin/Say fɔ pak fɔ di wan dɛn we de de

  4. Say fɔ de B

  5. Say fɔ de D

  6. Say fɔ de C

  7. Say fɔ de A

  8. Administreshɔn Ɔfis dɛn/Savis Bildin

Me 1, 2014​—Wɔwik sayt

We yu wach frɔm di Sawt kɔna, oba di Sterling Forest Lake (Blu Lek). Bifo say de sho di ɔndasela na di D bildin. Dɛn de mek di kɔnkret fɔ mek di C Bildin.

Me 14, 2014​—Ɔda say usay dɛn de jɔyn jɔyn ɔ mek di difrɛn pat

Wokman dɛn de fiks wan batrum we dɛn kɔl pɔd. Di pɔd gɛt frem, di wɔl bod, di rɔf plɔmbin ɛn ɛlɛtrikal, di say we briz ɛn layt fɔ pas, ɛn di we aw i de lɔk. Dɛn go dɔn di batrum afta dɛn dɔn fiks di batrum insay di bildin.

Me 22, 2014​—Vikul Mɛntenans Bildin

Plɔmba dɛn de wok na di ɔndasela. As dɛn de wok na ya, dɛn go de sav it to di 500 wokman dɛn, ɛn ɔda say dɛn de we ɔda 300 wokman dɛn go de fɔ sidɔm it. As di projɛkt de dɔn, dɛn go pul di say dɛn we dɛn mek fɔ it, ɛn dɛn go dɔn am fɔ mek dɛn yuz de as say fɔ mek motoka.

Jun 2, 2014​—Vikul Mɛntenans Bildin

Di wan dɛn we de wok de put di tin we dɛn nid fɔ fiks di grin ruf. Gras de gro na di grin ruf, dis de ɛp fɔ ridyus di ɛnaji, i de ridyus di wata we de rɔn, ɛn i de klin dɔti we de insay ren wata.

Jun 5, 2014​—Administreshɔn Ɔfis dɛn/Savis Bildin

Dis bildin gɛt tri bildin dɛn we jɔyn fɔ mek wan spes we big lɛk 42,000 skwaya mita (450,000 skwaya fit). Na ya di kɔntraktɔ dɛn de fiks pila.

Jun 18, 2014​—Vikul Mentenans Bildin

Wokman dɛn de yuz wan tin we dɛn kɔl propen tɔch fɔ fiks di asfɔlt ruf. Sefti tin dɛn de fɔ protɛkt dɛn fɔ mek dɛn nɔ fɔdɔm.

Jun 24, 2014​—Say fɔ de C

Dɛn de fiks wan tin we nem ductwork ɛn HVAC wok tin dɛn. Lɛk 35 pasɛnt pan di wokman dɛn na uman dɛn.

Julay 11, 2014​—Montgomery, Nyu Yɔk

Dɛn gɛt di say we dɛn bin de yuz as stɔ ɛn say fɔ jɔyn jɔyn pat dɛn insay Fɛbwari 2014 fɔ sɔpɔt di projɛkt. Di spes insay na lɛk 20,000 skwaya mita (220,000 skwaya fit). Di wayt tin dɛn we de ɔp na di rayt na pikchɔ fɔ sho di batrum pɔd dɛn we dɛn dɔn mek fɔ ship am go.

Julay 24, 2014​— C Bildin

Dɛn sho am ya frɔm di nɔt-ist pat frɔm bifo. Dis bildin go ebul mek ples fɔ lɛk 200 pipul dɛn we de na di ɛdkwata. Bɔku pan di rum dɛn go de bitwin 30 ɛn 55 skwaya mita (350 ɛn 600 skwaya fit) ɛn dɛn go gɛt kichin, batrum, ɛn smɔl viranda.

Julay 25, 2014​—Mɛntenans Bildin/Say usay pɔsin we de de fɔ pak

Dɛn de rɛdi di sayt fɔ bil de. Ɔp di lɛft pat na di pikchɔ, wan mashin we kin brok rɔk dɛn de brok brok di ston dɛn we dɛn bin dɔn pul na grɔn. Dɛn gɛt fɔ yuz dɛn ston ya leta pan di wok. Bay di tɛm we di wok go dɔn, na lɛk 260,000 kyubik mita (340,000 kyubit yad)dɛn go pul na di sayt na Wɔwik. Na lɛk 23 trɔk dɛn kin go trowe dɔti ɛvride.

Julay 30, 2014​—Bildin Usay Dɛn De Savis Motoka Dɛn

Dɛn de plant gadin na di ruf.

Ɔgɔst 8, 2014​—Wɔwik sayt

Dɛn tek dis pikchɔ ɔp wan big mashin. Dis na di sawt say frɔm ɔp di ɔfis bildin. Di lɛft pat we de dɔŋ na di bildin usay visitɔ dɛn go de pak dɛn motoka. Dis bildin dɔn dɔn ɛn i kin ful-ɔp ɛvride wit di wokman dɛn motoka dɛn. Sɔm Witnɛs dɛn dɔn dravy fɔ lɛk 12 awa so fɔ kam ɛp wit di wok fɔ jɔs 3 ɔ 4 dez.

Ɔgɔst 13, 2014​—Vikul Mɛntenans Bildin

Dɛn dɔn de dɔn di wok fɔ di say fɔ it we dɛn mek fɔ smɔl tɛm. Skrin (dɛn nɔ fiks dɛn yet) ɛn spika dɛn we de na di silin de alaw fɔ mek dɛn kɔnɛkt di wokman to di branch ɔfis na Amɛrika we dɛn de du dɛn mɔnin wɔship ɛn ɔda we dɛn fɔ wɔship Gɔd.

Ɔgɔst 14, 2014​—Administreshɔn Ɔfis/Savis Bildin

Dɛn de put kɔnkret na di fɔs flɔ. Na di rayt an say, di wokman de yuz wan mashin we nem kɔnkret vaybretɔ fɔ mek shɔ se briz nɔ lɛf insay di kɔnkret ɛn fɔ mek di kɔnkret strɔng fayn.

Ɔgɔst 14, 2014​—Administreshɔn Ɔfis/Savis Bildin

Dɛn dɔn rɛdi fɔ kɔba di ilɛktrikal kɔndwit wit slab.

Ɔgɔst 14, 2014​—Administreshɔn Ɔfis/Savis Bildin

I lɛf smɔl fɔ mek dɛn dɔn fɔ put kɔnkret na di fɔs flɔ. Di ples big lɛk 540 kyubik mita (700 kyubik yad). Dis say big pas ɔl di ɔda say dɛn we dɛn fɔ kɔnkret pan dis Wɔwik projɛkt. Dɛn mek dis kɔnkret na di sayt de, ɛn na et trɔk dɛn ɛn tu mashin dɛn we nem kɔnkret pɔmp na in dɛn yuz ɛn dɛn spɛn lɛk 5 awa 30 minit fɔ du dat. Midul di pikchɔ de sho bilidin tawa dɛn.

Ɔgɔst 14, 2014​—C Bildin

Dɛn de bil viranda we de ɔp di ruf. Biɛn say dɛn de du wok fɔ mek di ɔndasela fɔ di A bildin.

Ɔgɔst 15, 2014​— C Bildin

Mashin we de es ebi tin dɛn de es Wan batrum pɔd fɔ kɛr am go na di tɔd flɔ. Di Wɔwik projɛkt de yuz tin dɛn we dɛn bin dɔn mek, so dat di sayt nɔ go chok pasmak ɛn dɛn go du di wok kwik kwik wan.

Ɔgɔst 20, 2014​—C Bildin

Di kɔntraktɔ dɛn we fiks kɔnkret wɔl we de ridyus ɛnaji. Dɛn de put day na di kɔnkret so dɛn nɔ go nid fɔ pent am ɛn na smɔl wok nɔmɔ dɛn go du fɔ kia fɔ am. I nɔ at fɔ fiks, so dis go ɛp fɔ mek di wok dɔn di tɛm we dɛn dɔn sho.

Ɔgɔst 31, 2014​—Wɔwik sayt

Dɛn snap am frɔm di sawt wɛst. Biɛn say, dɛn de fiks fiks di tin dɛn fɔ di nɛks flɔ we na di D bildin; biɛn am dɛn de mek mek di wok fɔ di C bildin.