Go dayrɛkt to di men tin

Jiova Witnɛs dɛn Nɔ Gɛt Bɔda we Dɛn De Bil

Jiova Witnɛs dɛn Nɔ Gɛt Bɔda we Dɛn De Bil

Jiova Witnɛs dɛn de dizayn, bil, ɛn dɛn de kia fɔ bɔku bildin dɛn we dɛn gɛt rawnd di wɔl. Wach aw pipul dɛn we kɔmɔt difrɛn say dɛn na di wɔl ɛn we de tɔk difrɛn langwej dɛn de wok togɛda.