Aw Wi Kin Ɛp na di Eria

AW WI KIN ƐP NA DI ERIA

A Kɔmɔt Na Jel, Naw A Gɛt Kolat

Dɔnal, bin de na jel, ɛksplen aw Baybul stɔdi bin ɛp am fɔ no Gɔd, chenj in layf, ɛn bi gud maredman.

AW WI KIN ƐP NA DI ERIA

A Kɔmɔt Na Jel, Naw A Gɛt Kolat

Dɔnal, bin de na jel, ɛksplen aw Baybul stɔdi bin ɛp am fɔ no Gɔd, chenj in layf, ɛn bi gud maredman.

Yɔŋ Wan dɛn We Dɔn Ebul No Wetin fɔ Du We Dɛn Tek Advantej pan dɛn Na Skul

Yugo we ol tɛn ia, bin gɛt Dayna Awɔd fɔ di wok we i du fɔ ɛp in kɔmpin dɛn fɔ no wetin fɔ du we dɛn kɔmpin dɛn tek advantej pan dɛn. Aw dis yɔŋ man bin kam fɔ bi pɔsin we de bifo fɔ de agens di wan we kin tek advantej pan dɛn kɔmpin?

Dɛn Ɛp Skulpikin dɛn na Tayland fɔ Du Wɛl na Skul

Jiova Witnɛs dɛn we de na Tayland bin mek spɛshal prichin fɔ ɛp studɛnt dɛn fɔ du wɛl na skul. Wetin di wan dɛn we de oba di skul, ticha dɛn, ɛn mama ɛn papa dɛn se?

Dɛn Tɛl Jiova Witnɛs dɛn we De na Ɔngari Tɛnki fɔ we Dɛn Ɛp di Tɛm we Ebi Ren bin Kam

Di Danobe riva bin fulɔp di kayn we aw i nɔ bin dɔn ɛva fulɔp yet. Jiova Witnɛs dɛn bin ɛp fɔ wok di tɛm we di bigman dɛn bin ɔganayz fɔ du sɔntin fɔ mek di wata nɔ pwɛl tin dɛn.

Pɔsin we De Ɔt Faya Sev Layf Afta Wok Tɛm

Wan man we nem Saj Jiraldin na wan pan Jiova Witnɛs dɛn na Frans. I bin de wok na faya fɔs ɛn i bin ɛp fɔ sev pipul dɛn layf kwik kwik wan pan wan motoka aksidɛnt.

Jiova Witnɛs dɛn De Tich Mama, Papa, ɛn Dɛn Pikin dɛn fɔ Protɛkt Dɛnsɛf Frɔm di Wan We Lɛk fɔ Du Mami ɛn Dadi Biznɛs wit Pikin Dɛn

Fɔ lɔng tɛm naw, Jiova Witnɛs dɛn dɔn de mek ɛn sheb buk ɛn magazin dɛn we de fɔ ɛp famili dɛn.

Dɛn Tɛl Jiova Witnɛs dɛn Tɛnki fɔ we dɛn Ɛp di Wan dɛn we dɛn Ol Bikɔs dɛn nɔ Kam Insay di Kɔntri di Rayt We

Wetin nayn Jiova Witnɛs dɛn bin du fɔ ɛp di wan dɛn we dɛn bin ol na di immigration detention center we big pas ɔl di wan dɛn we de na Ɔstrelia?

JW.ORG​—De Chenj Pipul dɛn Layf fɔ Gud

Pipul dɛn we de difrɛn say ɛn we de du difrɛn kayn wok de tɔk bɔt aw wan patikyula advays na jw.org de ɛp dɛn fɔ liv dɛn layf fayn.

Filipins Tayfun—Fet De Mek Wi Bia Prɔblɛm

Di wan dɛn we sev afta di Tayfun bin tɔk bɔt wetin apin.

Flɔdin na Albata

Aw Jiova Witnɛs dɛn bin ɛp di wan dɛn we bin gɛt prɔblɛm we da ebi ebi ren bin kam na Albata, Kanada?

Mi Baybul Stori Buk Go na Skul

Aw di buk we nem Mi Baybul Stori Buk de ɛp bɔku skulpikin dɛn na Filipin we de tɔk Pangasian langwej?