Go dayrɛkt to di men tin

Di Men Fim: Di Stori bɔt Josaya—Lɛk Jiova ɛn Et Wetin Bad

Di Men Fim: Di Stori bɔt Josaya—Lɛk Jiova ɛn Et Wetin Bad

Josaya mɛn na wan neshɔn we di pipul dɛn dɔn tɔn dɛn bak pan Jiova, so i bin nid fɔ disayd if i go ɛp di pipul dɛn fɔ wɔship Jiova di rayt we ɔ i go lɛf dɛn fɔ wɔship lay lay gɔd dɛn.