Go dayrɛkt to di men tin

Jiova Witnɛs dɛn na Grup we Kɔmɔt Frɔm Ɔda Rilijɔn na Amɛrika?

Jiova Witnɛs dɛn na Grup we Kɔmɔt Frɔm Ɔda Rilijɔn na Amɛrika?

Na insay Amɛrika wi wɔl ɛdkwakta de. Di rizin dɛn we de dɔŋ ya de sho se wi nɔto grup we kɔmɔt frɔm ɔda rilijɔn na Amɛrika:

  • Sɔm dɛn se smɔl grup dɛn, na grup dɛn we kɔmɔt frɔm ɔda big rilijɔn we bin dɔn de. Jiova Witnɛs dɛn nɔto grup we kɔmɔt frɔm ɔda rilijɔn. Bifo dat, wi tink se wi de du di tin dɛn we dɛn fɔstɛm Kristian dɛn bin de du trade.

  • I pas 230 kɔntri dɛn usay Jiova Witnɛs dɛn de prich wit zil. Ilɛk usay wi de, na Jiova ɛn Jizɔs wi de obe pas ɛni ɔda pɔsin ɛn nɔto di gɔvmɛnt na Amɛrika ɔ ɛni ɔda mɔtalman gɔvmɛnt.—Jɔn 15:19; 17:15, 16.

  • Di tin dɛn we di bigman dɛn pan Gɔd biznɛs na Amɛrika rayt, nɔto dɛn wi de tich. Ɔl di tin dɛn we wi de tich, kɔmɔt frɔm di Baybul.Fɔs Lɛta Fɔ Tɛsalonayka 2:13.

  • Wi nɔ de fala ɛni mɔtalman lida, na Jizɔs Krays wi de fala.Matyu 23:8-10.