Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 SIŊ 69

Lɛ Wi Kɔntinyu fɔ Prich bɔt di Kiŋdɔm

Select an Audio Recording
Lɛ Wi Kɔntinyu fɔ Prich bɔt di Kiŋdɔm
DI WE AW DƐN FƆ SHO

(Sɛkɔn Lɛta To Timoti 4:​5)

 1. 1. Kɔn-tin-yu fɔ prich bɔt di Kiŋ-dɔm

  To pi-pul dɛn na di wɔl.

  I fayn we yu ri-li lɛk pi-pul;

  Ɛp ɔl-man we want fɔ lan.

  Wi gɛt big big ɔ-nɔ fɔ sav Gɔd.

  Wi gla-di ɛn wi nɔ de shem.

  So lɛ wi kɔn-tin-yu fɔ prich fayn

  Ɛn tɔk bɔt Ji-o-va in nem.

  (KORƆS)

  Lɛ wi gɛt maynd fɔ de

  Tɔk bɔt Gɔd in Kiŋ-dɔm ɛ-ni-say.

  Lɛ wi sho se wi gɛt fet, ɛn lɛ wi

  Nɔ ɛ-va lɛf Gɔd.

 2. 2. Wi ɔl de wok fayn wan to-gɛ-da,

  I-lɛk wi na ɔ-da ship.

  Di yɔŋ wan dɛn ɛn di ol wan dɛn

  De du we-tin Gɔd tɛl dɛn.

  Wi nid fɔ mek ɔl-man yɛ-ri bɔt

  Di Kiŋ-dɔm we go gɛt fɔ kam.

  Ji-o-va de ri-li ɛp wi ɔl,

  So wi nɔ gɛt na-tin fɔ fred.

  (KORƆS)

  Lɛ wi gɛt maynd fɔ de

  Tɔk bɔt Gɔd in Kiŋ-dɔm ɛ-ni-say.

  Lɛ wi sho se wi gɛt fet, ɛn lɛ wi

  Nɔ ɛ-va lɛf Gɔd.