Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 SIŊ 65

Go Bifo!

Select an Audio Recording
Go Bifo!
DI WE AW DƐN FƆ SHO

(Di Ibru Pipul Dɛn 6:​1)

 1. 1. Go bi-fo, go bi-fo, sho se yu ma-chɔ!

  I fayn mek ɔl-man si se yu ri-li want du mɔ.

  Du yu bɛst fɔ du mɔ na di prich-in wok.

  No se Gɔd go de wit yu.

  Ɔl-man gɛt chans fɔ prich di gud nyuz.

  Ji-zɔs Krays in-sɛf du dis fayn wok.

  Gɔd go ɛp yu mek yu ti-nap tran-ga wan.

  Go de du ɔl we-tin rayt.

 2. 2. Go bi-fo, go bi-fo, ɛn nɔ fred fɔ prich!

  Tɔk to ɔl-man we want lan ɛn nɔ ta-ya fɔ tich.

  Lɛ wi ɔl wit wi brɔ-da dɛn prez wi Gɔd,

  As wi prich frɔm os to os.

  Wi gɛt ɛ-ni-mi dɛn we et wi,

  Dɛn want stɔp wi wok; dat nɔ go bi.

  Tɔk bɔt we-tin di Kiŋ-dɔm dɔn stat fɔ du.

  Go de tich di tru bɔt Gɔd.

 3.  3. Go bi-fo, go bi-fo, du-ya nɔ giv-ɔp!

  Go de lan mɔ bɔt Gɔd,

  i nɔ want fɔ mek yu stɔp.

  Ɛn a-law Gɔd in spi-rit mek i ɛp yu.

  Tray fɔ gɛt tru gla-di-at.

  Lɛk di wan dɛn we yu de go fɛn.

  Go de sho se yu want fɔ ɛp dɛn

  Bay we yu nɔ de ta-ya fɔ go to dɛn

  Ɛn ɛp dɛn fɔ si di tru.