Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 SIŊ 61

Witnɛs dɛn, Una Go Prich!

Select an Audio Recording
Witnɛs dɛn, Una Go Prich!
DI WE AW DƐN FƆ SHO

(Lyuk 16:​16)

 1. 1. Gɔd in tru sa-vant dɛn nɔ de fred fɔ prich,

  Ɛn in-say dis las dez, dɛn gɛt maynd fɔ de tich.

  Bɔt Se-tan kin lɛk fɔ de fɛt dɛn.

  Na Ji-o-va de ɛp dɛn mek dɛn win am.

  (KORƆS)

  As Wit-nɛs dɛn, u-na nɔ ɛ-va fred fɔ tɔk!

  Ɛn gla-di we u-na de ɛp du Gɔd in wok!

  Mek pi-pul dɛn kam no se Pa-ra-days de nia.

  I nɔ de fa i-gen, Gɔd go blɛs wi.

 2.  2. So lɛ wi nɔ tray fɔ jɔs liv i-zi layf,

  Ɛn lɛ wi nɔ du tin fɔ pi-pul dɛn yon sek.

  Bɔt lɛ wi bi klin pi-pul ɔl-tɛm,

  We ti-nap tran-ga wan fɔ sav Ji-o-va.

  (KORƆS)

  As Wit-nɛs dɛn, u-na nɔ ɛ-va fred fɔ tɔk!

  Ɛn gla-di we u-na de ɛp du Gɔd in wok!

  Mek pi-pul dɛn kam no se Pa-ra-days de nia.

  I nɔ de fa i-gen, Gɔd go blɛs wi.

 3. 3. Pi-pul ti-de nɔ de i-vin mɛm-ba Gɔd,

  Ɛn sɔm lɛk fɔ tɔk bad bɔt Gɔd in o-li nem.

  Fɔ lɛ ɔl-man ɔ-nɔ in gret nem,

  Lɛ wi tɔk bɔt am ɛ-ni-say we wi de.

  (KORƆS)

  As Wit-nɛs dɛn, u-na nɔ ɛ-va fred fɔ tɔk!

  Ɛn gla-di we u-na de ɛp du Gɔd in wok!

  Mek pi-pul dɛn kam no se Pa-ra-days de nia.

  I nɔ de fa i-gen, Gɔd go blɛs wi.