Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 SIŊ 54

“Dis Na di Rod”

Select an Audio Recording
“Dis Na di Rod”
DI WE AW DƐN FƆ SHO

(Ayzaya 30:​20, 21)

 1. 1. Yu dɔn kam lan bɔt rod

  We go mek yu gɛt pis.

  Yu lan bɔ-ku tin bɔt

  Dis rod we ri-li ol.

  Ɛn yu dɔn lan se Ji-zɔs

  Bin dɔn tɔk bɔt dis.

  Ji-o-va Gɔd dɔn se

  Dis rod go gi yu pis.

  (KORƆS)

  Dis na di rod to layf; Dis na di rod.

  Put yu at de; Nɔ tray fɔ kɔ-mɔt de!

  Gɔd de tɛl yu se: ‘Dis na di rod;

  Nɔ luk bi-ɛn bi-kɔs dis na di rod.’

 2. 2. No ɔ-da-say nɔ de

  We yu go lan bɔt lɔv.

  Na Gɔd in Wɔd go ɛp

  Yu lɛ yu lan bɔt am.

  I ri-li lɛk wi ɔl,

  Ɛn i de kia fɔ wi.

  Lɛ wi lɛk ɔl-man jɔs

  Lɛk aw wi Gɔd lɛk wi.

  (KORƆS)

  Dis na di rod to layf; Dis na di rod.

  Put yu at de; Nɔ tray fɔ kɔ-mɔt de!

  Gɔd de tɛl yu se: ‘Dis na di rod;

  Nɔ luk bi-ɛn bi-kɔs dis na di rod.’

 3.  3. I fayn fɔ kam na rod

  We go mek yu gɛt layf.

  Ji-o-va Gɔd dɔn se

  No ɔ-da rod nɔ de

  We go mek yu gɛt pis,

  We go mek yu gla-di.

  Dis na di rod to layf

  We Gɔd dɔn mek fɔ wi.

  (KORƆS)

  Dis na di rod to layf; Dis na di rod.

  Put yu at de; Nɔ tray fɔ kɔ-mɔt de!

  Gɔd de tɛl yu se: ‘Dis na di rod;

  Nɔ luk bi-ɛn bi-kɔs dis na di rod.’