Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 SIŊ 150

Luk to Gɔd fɔ Sev Yu

Select an Audio Recording
Luk to Gɔd fɔ Sev Yu
DI WE AW DƐN FƆ SHO

(Zɛfanaya 2:​3)

 1. 1. Gɔv-mɛnt dɛn kam as wan,

  Fɔ fɛt Gɔd in Bɔy Pi-kin.

  Di tɛm fɔ mɔ-tal-man in rul

  Dɔn dɔn, jɔs lɛk aw Gɔd se.

  Gɔv-mɛnt dɛn tɛm dɔn dɔn,

  Na Gɔd go de rul te go.

  Na Krays go pul ɔl di bad wan dɛn,

  Ɛn i nɔ de fa i-gen.

  (KORƆS)

  So luk to Gɔd fɔ mek yu sev,

  Yɛs, luk to am wit kɔn-fi-dɛns.

  Wa-ka tret wit Gɔd,

  Sho se yu gɛt fet

  Pan ɔl we-tin Gɔd gɛt fɔ du.

  Ji-o-va Gɔd go mɔs sev yu,

  Bi-kɔs i lɛk yu.

 2.  2. Pi-pul dɛn naw fɔ chuz

  Fɔ li-sin to dis gud nyuz.

  Ɛn wi go tɔk bɔt Gɔd in Wɔd

  I-lɛk dɛn nɔ want yɛ-ri.

  Prɔ-blɛm go kam wi we;

  Nid nɔ de fɔ mek wi fred.

  Ji-o-va kia fɔ in sa-vant dɛn,

  So i go li-sin to wi.

  (KORƆS)

  So luk to Gɔd fɔ mek yu sev,

  Yɛs, luk to am wit kɔn-fi-dɛns.

  Wa-ka tret wit Gɔd,

  Sho se yu gɛt fet

  Pan ɔl we-tin Gɔd gɛt fɔ du.

  Ji-o-va Gɔd go mɔs sev yu,

  Bi-kɔs i lɛk yu.