Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 SIŊ 137

Fetful Uman Dɛn

Select an Audio Recording
Fetful Uman Dɛn
DI WE AW DƐN FƆ SHO

(Lɛta Fɔ Rom 16:​2)

 1. 1. Se-ra ɛn Ɛs-ta, Me-ri, Rut, ɛn A-na—

  Ɔl dɛn wan ya na gud u-man ɛn gud wɛf.

  Ɔl-tɛm dɛn bin de put Gɔd fɔs na dɛn layf.

  Dɛn bin fet-ful to Gɔd, wi no dɛn bay nem.

  Ɔ-da wan dɛn de we sav Ji-o-va;

  Wi nɔ no dɛn yon nem, bɔt dɛn-sɛf bin gɛt fet.

 2. 2. I fayn fɔ gɛt maynd, du gud, ɛn fɔ sho lɔv.

  Lɛ wi tray fɔ gɛt dɛn kwa-li-ti dɛn ya,

  Lɛ wi de mɛm-ba dɛn u-man dɛn we gud,

  Lɛ wi gla-di fɔ dɛn fayn ɛg-zam-pul ya.

  Wi gɛt sis-ta dɛn we lɛk Ji-o-va.

  Wi de si dɛn strɔng fet; wi want fɔ fa-la dɛn.

 3. 3. Sis-ta, ma-ma wit wɛf ɛn gyal pi-kin dɛn,

  U-na kin gla-di we u-na wok fɔ Gɔd,

  U-na put u-na-sɛf dɔŋ, dat ri-li fayn.

  Bi-kɔs Gɔd lɛk u-na, i fayn nɔ fɔ fred.

  Mek Ji-o-va Gɔd ɛp u-na ɔl-tɛm,

  Mek u-na kɔn-tin-yu fɔ gɛt strɔng fet pan am.