Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 SIŊ 107

Di We Aw Gɔd Want Wi fɔ Sho Lɔv

Select an Audio Recording
Di We Aw Gɔd Want Wi fɔ Sho Lɔv
DI WE AW DƐN FƆ SHO

(Jɔn In Fɔs Lɛta 4:​19)

 1. 1. Gɔd de mek wi no di bɛst we fɔ sho lɔv.

  Wi de lan ɛv-ri-de.

  Wi kin lan bɔt lɔv we wi tink bɔt we-tin

  Ji-o-va Gɔd de du fɔ wi.

  I lɛk in Pi-kin, bɔt i mek i kam ya

  Fɔ kam day fɔ wi, ɛn lɛ Gɔd fɔ-giv wi.

  Dis na di bɛst gift we Ji-o-va gi wi.

  Gɔd lɛk wi ɔl, i ri-li lɛk wi.

 2. 2. We wi fa-la Gɔd, wi ɔl go lɛk wi-sɛf.

  Wi go gɛt tru tru lɔv,

  Wi brɔ-da dɛn ɔl go bi wi pa-di dɛn,

  Wi go de tray fɔ kia fɔ dɛn.

  Fɔ lɛ wi lɛk Gɔd, wi fɔ lɛk wi brɔ-da.

  Wi nɔ go lɛk Gɔd, dɔn wi et wi brɔ-da.

  Fɔ sho dis kayn lɔv, lɛ wi rɛ-di ɔl-tɛm

  Fɔ de fɔ-giv wi brɔ-da dɛn ɔl.

 3. 3. Tru lɔv de ɛp wi mek wi de to-gɛ-da

  As wan big fa-mi-li.

  Gɔd de kɔl wi ɔl, ɛn i de tɛl wi se:

  “Kam lan bɔt aw fɔ gɛt wan-wɔd.”

  Kam lan bɔt dis lɔv we dɔn mek wi dif-rɛn;

  Ji-o-va de yuz in spi-rit fɔ ɛp wi,

  I de yuz in Wɔd ɛn wi tru pa-di dɛn.

  Gɔd lɛk wi ɔl. Ji-o-va na lɔv.