Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Jiova, di Gɔd We De Tɔk to Pipul Dɛn

Jiova, di Gɔd We De Tɔk to Pipul Dɛn

“Yu se mek a lisin we yu de tɔk.”—JOB 42:4.

SIŊ DƐN: 113, 114

1-3. (a) Aw wi no se di we aw Gɔd de tink ɛn di langwej we i de tɔk bɛtɛ pas mɔtalman in yon fa fawe? (b) Wetin wi go tɔk bɔt insay dis atikul?

GƆD we de sote go mek mɔtalman ɛn enjɛl dɛn so dat dɛnsɛf go gladi ɛn ɛnjɔy layf. (Sam 36:9) We di apɔsul Jɔn bin de tɔk bɔt di fɔs pɔsin we Gɔd mek, i kɔl am “di Wɔd.” (Jɔn 1:1) Jiova Gɔd bin de tɛl Jizɔs wetin i de tink ɛn aw i de fil. (Jɔn 1:14, 17; Kɔl. 1:15) Di apɔsul Pɔl bin tɔk bɔt di ‘langwej we enjɛl dɛn de tɔk.’ Dis langwej we dɛn de tɔk na ɛvin bɛtɛ pas di langwej we mɔtalman de tɔk fa fawe.—1 Kɔr. 13:1.

2 Jiova sabi ɔltin bɔt di bɔku bɔku enjɛl dɛn ɛn mɔtalman dɛn we i mek. Bɔku bɔku pipul dɛn kin pre to Gɔd di sem tɛm ɛn i stil de yɛri dɛn, ilɛk uskayn langwej dɛn yuz fɔ pre to am. Gɔd nɔ jɔs de lisin to dɛn prea ya bɔt as i de lisin to dɛn, i de tɔk to in enjɛl dɛn bak ɛn tɛl dɛn wetin fɔ du. Fɔ lɛ Gɔd ebul fɔ du dis, i min se di we aw i de tink, di langwej we i de tɔk, ɛn di we aw i de tɔk fɔ pas mɔtalman in yon fa fawe. (Rid Ayzaya 55:8, 9.) So na dat mek we Jiova de tɔk to mɔtalman, i de yuz simpul wɔd dɛn so dat dɛn go ɔndastand am.

3 Naw wi de kam tɔk bɔt aw Gɔd we gɛt sɛns pas ɔlman dɔn du difrɛn tin dɛn so dat i go tɔk to in pipul dɛn klia wan. Wi go si bak aw i dɔn chenj di langwej dɛn we i bin de yuz fɔ tɔk to  mɔtalman. I bin de du dis as tin de chenj na di wɔl.

GƆD IN WƆD TO MƆTALMAN

4. (a) Us langwej Jiova bin yuz fɔ tɔk to Mozis, Samiɛl, ɛn Devid? (b) Wetin de insay di Baybul?

4 We Jiova bin de tɔk to Adam na di gadin we bin de na Idɛn, i bin de yuz mɔtalman langwej. I go mɔs bi se na di Ibru langwej we dɛn bin de tɔk fɔstɛm, na in i bin de yuz fɔ tɔk to am. Leta i bin tɛl pipul dɛn lɛk, Mozis, Samiɛl, ɛn Devid we dɛnsɛf bin de tɔk di Ibru langwej we bin de fɔstɛm, wetin dɛn fɔ rayt na in Wɔd, di Baybul, ɛn dɛn bin rayt wetin Jiova tɛl dɛn na dɛn yon wɔd ɛn wit dɛn yon stayl. Sɔntɛnde, na Gɔd bin de tɛl dɛn di patikyula wɔd dɛn we dɛn fɔ rayt. Dɛn rayt bak bɔt di we aw Gɔd bin de dil wit in pipul dɛn, di fet ɛn lɔv we dɛn bin sho, di mistek dɛn we dɛn bin de mek, ɛn di tin dɛn we dɛn bin de du we sho se dɛn nɔ fetful. Ɔl dɛn tin ya we dɛn rayt de rili ɛp wi tide.—Rom 15:4.

5. Jiova bin se pawpa na di Ibru langwej in pipul dɛn fɔ tɔk? Ɛksplen.

5 As tin dɛn bin de chenj, Gɔd nɔ bin jɔs de yuz Ibru fɔ tɔk to mɔtalman. Afta di Izrɛlayt dɛn kɔmɔt na Babilɔn, sɔm bin de tɔk Arameik ɛvride. Sɔntɛm na dat mek Jiova bin tɛl di prɔfɛt Daniɛl, Jɛrimaya, ɛn di prist Ɛzra fɔ rayt sɔm pat dɛn na di Baybul insay Arameik. *

6. Aw Gɔd in Wɔd kam fɔ de insay ɔda langwej apat frɔm Ibru?

6 Leta, we Alɛkszandra bin bigin fɔ rul bɔku say dɛn na di wɔl, na di Grik langwej we bin kɔmɔn, na in bɔku pipul dɛn bin de tɔk na di wɔl. Bɔku Ju dɛn bin bigin fɔ tɔk dis langwej, ɛn dis bin mek dɛn translet Jɛnɛsis to Malakay insay Grik. Sɔm pipul dɛn se na 72 pipul dɛn translet Jɛnɛsis to Malakay insay Grik. Dɛn kɔl dis transleshɔn di Sɛptwagɛnt. Dis na bin di fɔs tɛm we dɛn translet di Baybul ɛn na transleshɔn we rili impɔtant. * Di transletɔ dɛn bin yuz difrɛn we dɛn fɔ translet, sɔm dɛn bin translet wɔd fɔ wɔd ɛn sɔm nɔ bin translet wɔd fɔ wɔd. Bɔt pan ɔl dat, di Ju dɛn we bin de tɔk Grik ɛn ivin di Kristian dɛn we bin de trade trade bin de si di Sɛptwagɛnt as Gɔd in Wɔd.

7. Us langwej Jizɔs go dɔn yuz fɔ tich in disaypul dɛn?

7 We Jizɔs kam na di wɔl, i go mɔs bi se na Ibru i bin de tɔk ɛn na in bak i bin de yuz fɔ tich pipul dɛn. (Jɔn 19:20, NW; 20:16; Akt 26:14) Jizɔs go dɔn yuz sɔm Arameik wɔd dɛn we i de tɔk bikɔs dɛn tɛm dɛn de pipul dɛn bin de tɔk Ibru ɛn Arameik. Bɔt nɔto Arameik nɔmɔ i bin sabi, i bin no bak di Ibru we Mozis ɛn ɔda prɔfɛt dɛn bin de tɔk fɔstɛm, bikɔs ɛni wik, dɛn bin de rid am na di Ju mitin os dɛn. (Lyuk 4:17-19; 24:44, 45; Akt 15:21) Dɛn bin de tɔk Grik ɛn Latin bak na Izrɛl. Di Baybul nɔ sho if Jizɔs bin tɔk dɛn langwej ya.

8, 9. Wetin mek dɛn bin rayt sɔm buk dɛn na di Baybul insay Grik? Wetin dis tich wi bɔt Jiova?

8 Di fɔs disaypul dɛn we bin de fala Jizɔs bin de tɔk Ibru, bɔt afta Jizɔs day, in disaypul dɛn bigin fɔ tɔk ɔda langwej dɛn. (Rid Di Apɔsul Dɛn Wok [Akt] 6:1.) As di Kristian rilijɔn de go difrɛn difrɛn say dɛn, na so bɔku Kristian dɛn bin de tɔk Grik. Infakt, na insay Grik mɔ dɛn bin de sheb sheb di Baybul buk dɛn we nem Matyu, Mak, Lyuk, ɛn Jɔn, we de tɔk bɔt di tin dɛn we Jizɔs bin se ɛn du. So, bɔku  disaypul dɛn nɔ bin de tɔk Ibru, na Grik dɛn bin de tɔk. * Na insay Grik dɛn bin de sheb sheb di lɛta dɛn we di apɔsul Pɔl bin rayt ɛn di ɔda Baybul buk dɛn.

9 I fayn fɔ no se di wan dɛn we rayt di Baybul buk dɛn frɔm Matyu to Rɛvɛleshɔn bin de kot frɔm di Ibru Skripchɔ dɛn, ɛn sɔntɛnde dɛn bin de du so frɔm di Sɛptwagɛnt. Sɔntɛnde, dis kot we dɛn bin de kot nɔto bin di sem wɔd dɛn wit di Ibru Skripchɔ bɔt dɛn kot ya de naw na di Baybul. So di wok we transletɔ dɛn we nɔ pafɛkt du dɔn bi pat pan Gɔd in Wɔd. Dis de sho se Gɔd nɔ de si wan kɔlchɔ ɔ langwej bɛtɛ pas di ɔda wan.—Rid Di Apɔsul Dɛn Wok [Akt] 10:34.

10. Wetin wi go se bɔt Jiova we i mek ɔlman gɛt di Baybul?

10 Di smɔl tɛm we wi dɔn tɔk bɔt aw Gɔd de tɔk to mɔtalman dɔn tich wi se Jiova de tɔk to wi we wi nid sɔntin ɛn as tin de chenj na di wɔl. I nɔ de pin se pawpa wi fɔ lan wan patikyula langwej so dat wi go ebul fɔ no am ɔ di tin dɛn we i want fɔ du fɔ mɔtalman. (Rid Zɛkaraya 8:23; Rɛvɛleshɔn 7:9, 10.) Na Jiova sho di wan dɛn we rayt di Baybul wetin dɛn fɔ rayt, bɔt i alaw dɛn fɔ yuz difrɛn stayl dɛn fɔ rayt am.

GƆD DƆN PROTƐKT IN WƆD SO DAT NATIN NƆ GO DU AM

11. Pan ɔl we mɔtalman de tɔk difrɛn difrɛn langwej dɛn, wetin mek wi go se dis nɔto prɔblɛm fɔ lɛ Gɔd tɔk to wi?

11 Mɔtalman de tɔk difrɛn difrɛn langwej dɛn, bɔt dis nɔto prɔblɛm fɔ Gɔd we i want fɔ tɔk to wi. Wetin mek wi se so? Na bikɔs di Baybul insɛf nɔ tɔk bɛtɛ bɔt di fɔs langwej we Jizɔs bin de yuz. (Mat. 27:46; Mak 5:41; 7:34) Jiova mek shɔ se dɛn rayt Jizɔs in mɛsej insay Grik ɛn as tɛm de go i mek dɛn rayt am bak insay ɔda langwej dɛn. Leta, di Ju pipul dɛn ɛn Kristian dɛn bin kɔpi di Baybul ɛn dɛn bin kɔntinyu fɔ kɔpi am so dat natin nɔ go du am. Ɛn dɛn bin translet am insay bɔku ɔda langwej dɛn. Jɔn Krisostɔm we bin de lɛk 400 ia afta Krays bin tɔk se insay in tɛm, dɛn bin dɔn translet di tin dɛn we Jizɔs bin tich insay di langwej dɛn we di Siryan, Ijipshian, Indian, Pashian, ɛn Itiopian pipul dɛn bin de tɔk, ɛn ɔda langwej dɛn we bɔku pipul dɛn bin de tɔk.

12. Aw sɔm pipul dɛn bin de tray fɔ stɔp ɔda pipul dɛn fɔ lɛ dɛn nɔ gɛt di Baybul?

12 Bikɔs di Baybul de insay bɔku langwej dɛn, dis dɔn mek pipul dɛn nɔ ebul fɔ dɔnawe wit di Baybul. Pipul dɛn lɛk di Roman ɛmparɔ we nem Dayoklishan, we bin tɔk insay di ia 303 se dɛn fɔ dɔnawe wit ɔl di Skripchɔ dɛn we dɛn bin dɔn mek. Bɔku tɛm, dɛn bin de tray fɔ dɔnawe wit  Gɔd in Wɔd ɛn di wan dɛn we bin de translet ɛn sheb am. Insay di ia 1600, wan man we nem Wiliam Tindel bin tray fɔ translet di Baybul frɔm Ibru ɛn Grik to Inglish. I bin tɛl wan masta sabi bukman se: “If Gɔd gi mi lɔng layf, a go mek bɔbɔ we de wok na fam no di Baybul pas aw yu sabi am.” Tindel bin rɔnawe frɔm Ingland to Yurop fɔ go translet ɛn print di Baybul. Pan ɔl we di bigman dɛn na chɔch bin de tray fɔ bɔn ɔl di Baybul dɛn we dɛn fɛn, na di mɔ bɔku pipul dɛn bin de gɛt di Baybul. Leta sɔmbɔdi bin kɔmɔt biɛn Tindel, ɛn dɛn bin gɛt fɔ ɛŋ am pan stik, ɛn bɔn am, bɔt di Baybul we i bin translet stil de. Na in dɛn bin yuz plɛnti tɛm we dɛn bin de mek di Kiŋ Jems Baybul we dɛn dɔn sheb na bɔku say dɛn.—Rid Sɛkɛn Lɛta To Timoti 2:9.

13. Di stɔdi we dɛn dɔn stɔdi bɔt dɛn fɔs fɔstɛm pepa dɛn we dɛn bin yuz fɔ rayt di Baybul, dɔn sho wi wetin?

13 Na tru se sɔm fɔstɛm Baybul kɔpi dɛn bin gɛt smɔl smɔl mistek dɛn ɛn dɛn bin gɛt say dɛn we difrɛn smɔl. Bɔt pipul dɛn we sabi di Baybul bin tek tɛm fɔ stɔdi dɛn fɔs fɔstɛm pepa dɛn we dɛn bin rayt di Baybul pan ɛn dɛn fɔstɛm Baybul transleshɔn dɛn. Afta dɛn dɔn kɔmpia di tin dɛn we dɛn stɔdi, dɛn kam fɔ no se na smɔl pat pan di vas dɛn gɛt mistek. Di vas dɛn we bin gɛt dɛn mistek ya nɔ bin chenj di mɛsej we de na di Baybul. Dɛn kayn stɔdi ya dɔn ɛp di wan dɛn we de stɔdi di Baybul fɔ no se tide di Baybul we dɛn gɛt na Jiova Gɔd in Wɔd.—Ayz. 40:8. *

14. Aw fa di Baybul dɔn rich?

14 Pan ɔl wetin Jiova in ɛnimi dɛn bin de du fɔ lɛ dɛn nɔ translet ɛn sheb di Baybul, Jiova dɔn mek shɔ se in Wɔd, di Baybul, de ɔlsay. Mɔtalman istri dɔn sho se dɛn dɔn translet di Baybul pas ɔl ɔda buk dɛn. Ivin we bɔku pipul dɛn nɔ biliv pan Gɔd, di Baybul stil de sɛl pas ɛni ɔda buk. Ɛn i dɔn pas 2,800 langwej dɛn naw we di wan ol Baybul ɔ pat pan di Baybul de insay. Nɔ ɔda buk nɔ de we yu go kɔmpia di Baybul to we i kam pan di we aw dɛn dɔn sheb am ɛn di we aw pipul dɛn gɛt am. Sɔm Baybul transleshɔn dɛn at fɔ rid ɛn sɔm pat dɛn difrɛn, bɔt stil wi go ebul fɔ lan di men tin we de na di Baybul, we go gi wi op ɛn mek wi sev.

NID BIN DE FƆ LƐ DƐN TRANSLET NYU BAYBUL

15. (a) Wetin di bɔy “we gɛt sɛns” dɔn du fɔ mek bɔku pipul dɛn yɛri Gɔd in wɔd insay dɛn yon langwej? (b) Wetin mek Inglish na di fɔs langwej we dɛn kin rayt wi buk ɛn magazin dɛn insay?

15 Insay di ia 1919, Jizɔs bin pik wan smɔl grup we bin de stɔdi di Baybul fɔ bi “di bɔy we tru to in masta ɛn we gɛt sɛns.” (Mat. 24:45) Da tɛm de na Inglish mɔ di bɔy we tru to in masta bin de yuz fɔ tɔk to  Gɔd in pipul dɛn. Di “bɔy” dɔn rili wok fɔ mek Gɔd in wɔd de insay bɔku bɔku ɔda langwej dɛn; naw i dɔn de insay pas 700 langwej dɛn. Lɛk di kɔmɔn Grik langwej we dɛn bin de tɔk insay di apɔsul dɛn tɛm, na so Inglish langwej insɛf dɔn bi di men langwej fɔ transleshɔn. Wetin mek wi se so? Na bikɔs na in pipul dɛn de yuz mɔ fɔ du biznɛs ɛn fɔ lan buk.

16, 17. (a) Wetin Gɔd in pipul dɛn bin nid? (b) Wetin dɛn bin du fɔ ɛp pipul dɛn fɔ no di tru? (c) Wetin Brɔda Nɔ bin op fɔ?

16 Di Baybul na di men buk we wi de yuz fɔ tich pipul dɛn bɔt Gɔd. Insay dɛn 1900, na di Kiŋ Jems Baybul we dɛn mek insay di ia 1611 na in bɔku pipul dɛn bin de yuz. Dis Baybul bin de insay Inglish. Bɔt di Inglish we dɛn bin yuz fɔ rayt am bin dɔn kɔmɔt na stayl. Ɛn na wan-wan say nɔmɔ yu go si Gɔd in nem na dis Baybul, we i bi se dɛn fɔs fɔstɛm pepa dɛn we dɛn bin rayt di Baybul pan bin gɛt Gɔd in nem bɔku bɔku say dɛn. Dis Baybul bin gɛt sɔm say dɛn we dɛn translet di rɔng we ɛn i bin gɛt ɔda vas dɛn we nɔ bin de pan dɛn fɔs fɔstɛm pepa dɛn we dɛn bin yuz fɔ rayt di Baybul. Ɔda Baybul dɛn bak we dɛn bin translet insay Inglish bin gɛt dɛn sem prɔblɛm ya.

17 Nid bin de fɔ translet wan Baybul we go tɔk di tru tin insay langwej we izi fɔ ɔndastand. So dɛn bin mek di Nyu Wɔl Baybul Transleshɔn Kɔmiti. Ɛn di brɔda dɛn na dis kɔmiti bin translet di Baybul frɔm 1950 to 1960, ɛn dɛn bin pul siks vɔlyum dɛn. We Brɔda N. H. Nɔ bin de pul di fɔs vɔlyum insay Ɔgɔst 2, 1950, i bin tɛl di pipul dɛn na wan kɔnvɛnshɔn se: “Wi dɔn si se nid rili de fɔ translet di Baybul insay langwej we izi fɔ ɔndastand, we gri wit di tru tin dɛn we wi sabi, ɛn we go stil ɛp wi fɔ sabi mɔ tru tin dɛn bay we wi fala wetin dɛn fɔs fɔstɛm pepa dɛn se. Wi nid Baybul transleshɔn we go izi fɔ di pipul dɛn tide fɔ ɔndastand, jɔs lɛk aw dɛn kɔmɔn pipul dɛn we bin de insay Krays in disaypul dɛn tɛm bin ɔndastand wetin di disaypul dɛn rayt.” Brɔda Nɔ bin op se dis transleshɔn go ɛp bɔku bɔku pipul dɛn fɔ sabi di tru tin dɛn bɔt Jiova.

18. Wetin dɛn du so dat dɛn go translet di Baybul kwik kwik wan?

18 Dis tin we Brɔda Nɔ bin op fɔ bin apin insay 1963, we dɛn bin pul di New World Translation of the Christian Greek Scriptures insay siks mɔ langwej dɛn, we na Dɔch, Frɛnch, Italian, Jaman, Pɔtyugiz, ɛn Spanish. Insay 1989, di Gɔvnin Bɔdi fɔ Jiova Witnɛs dɛn bin mek wan dipatmɛnt na dɛn ɛdkwata fɔ ɛp di wan dɛn we de translet di Baybul. Dɔn insay 2005, dɛn gri fɔ mek di langwej dɛn we de translet Di Wachtawa translet di Baybul. Dis dɔn mek wi gɛt di wan ol New World Translation ɔ af pat pan am insay pas 130 langwej dɛn.

19. Us impɔtant tin bin apin insay 2013? Wetin wi go tɔk bɔt na di nɛks atikul?

19 As tɛm de go, dɛn kam si se nid de fɔ chenj di Inglish we dɛn bin yuz na di New World Translation so dat i go tan lɛk di Inglish we pipul dɛn de tɔk naw. Insay Ɔktoba 5 ɛn 6, 2013, 1,413,676 pipul dɛn na 31 kɔntri dɛn bin go ɔ lisin to di 129 mitin we di Wach Tawa Baybul ɛn Trakt Sosayti na Pɛnsilvenia kin gɛt wan tɛm pan ia. Dɛn ɔl bin gladi fɔ yɛri we wan pan di brɔda dɛn na di Gɔvnin Bɔdi bin anawns se dɛn dɔn pul wan nyu New World Translation insay Inglish. Bɔku pipul dɛn kray we di wan dɛn we de sheb di Baybul gi dɛn, dɛn yon nyu Baybul. As dɛn de rid di vas dɛn na di nyu Baybul, dɛn kam fɔ no se Gɔd in Wɔd insay Inglish dɔn izi fɔ rid ɛn ɔndastand naw pas trade. Di nɛks atikul go tɔk bɔt dis nyu Baybul ɛn aw dɛn dɔn translet am insay ɔda langwej dɛn.

^ par. 6 Sɛptwagɛnt min “Sɛvinti.” Sɔm pipul dɛn se dis transleshɔn bigin insay Ijipt 300 ia bifo Krays ɛn dɛn dɔn am 150 ia leta. Dis transleshɔn stil impɔtant bikɔs i de ɛp masta sabi bukman dɛn fɔ ɔndastand wetin sɔm Ibru wɔd ɛn sɛntɛns dɛn min.

^ par. 8 Sɔm pipul dɛn fil se Matyu na insɛf rayt di Baybul buk we nem Matyu insay Ibru, ɛn sɔntɛm na insɛf translet am insay Grik.

^ par. 13 Rid Apɛndiks A3 insay di New World Translation we dɛn pul insay 2013; dɔn rid A Book for All People, pej 7 to 9, ɔnda di say we se “How Did the Book Survive?”