Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Tren Yu Pikin fɔ Sav Jiova—Pat 2

Tren Yu Pikin fɔ Sav Jiova—Pat 2

“As Jizɔs de big, na so i bin de gɛt mɔ ɛn mɔ sɛns. Gɔd bin lɛk am; ɛn mɔtalman bin lɛk am.”—LYUK 2:52.

SIŊ DƐN: 41, 89

1, 2. (a) Wetin sɔm mama ɛn papa dɛn kin wɔri bɔt we dɛn pikin dɛn pas 12 ia? (b) Aw yɔŋ wan dɛn we na Kristian kin bɛnifit we dɛn dɔn pas 12 ia?

WAN pan di tin dɛn we kin mek mama ɛn papa dɛn rili gladi na we dɛn pikin baptayz. * Wan sista we nem Bɛrinis, we gɛt 4 pikin dɛn we baptayz bifo dɛn 14 ia bin tɔk se: “Wi bin kray. Na tru se wi bin gladi we wi pikin dɛn want fɔ sav Jiova. Bɔt wi no se wi pikin dɛn gɛt fɔ mitɔp bɔku prɔblɛm dɛn.” If yu na mama ɔ papa we gɛt pikin we dɔn pas 12 ia ɔ we nɔ 12 ia yet, yu go ɔndastand wetin mek Bɛrinis de wɔri.

2 Wan man we de stɔdi aw mɔtalman de biev tɔk se we pikin dɔn pas 12 ia, i nɔ kin izi fɔ di pikin ɛn in mama ɛn papa. I tɔk bak se: “Dat nɔ min se di pikin ‘kres’ ɔ ‘i nɔ machɔ.’ Da tɛm de, di we aw di pikin de fil kin chenj, i kin want fɔ spɛn tɛm wit in padi dɛn, ɛn i kin tink bɔt nyu tin dɛn we i want fɔ du.” We yu pikin dɛn stil yɔŋ, dɛn kin ebul fɔ mek tayt padi biznɛs wit Jiova, dɛn kin ebul fɔ plan ɛn du mɔ na di prichin wok, ɛn dɛn kin disayd fɔ dɛnsɛf wetin dɛn want fɔ du, lɛk fɔ gi dɛn layf to  Jiova ɛn kɔntinyu fɔ du wetin i want. Dɛn go kam fɔ no se na fayn tɛm dat fɔ kam nia Jiova, jɔs lɛk aw Jizɔs bin du we i yɔŋ. (Rid Lyuk 2:52.) Wetin yu as mama ɔ papa go du dɛn tɛm ya we tin nɔ izi fɔ di pikin? Lɛ wi tɔk bɔt di tɛm we Jizɔs bin big ɛn si aw i bin de sho lɔv, aw i bin de sho se i ɔmbul, ɛn aw i bin de sho se i de tink gud wan. Aw dɛn kwaliti ya go ɛp yu fɔ tren yu pikin fɔ sav Jiova?

SHO SE YU LƐK YU PIKIN

3. Wetin mek Jizɔs bin kɔl in apɔsul dɛn in padi?

3 Jizɔs bin lɛk in padi dɛn ɛn i nɔ bin kɔmɔt biɛn dɛn. (Rid Jɔn 15:15.) Di tɛm we dɛn bin de rayt di Baybul, i nɔ bin izi fɔ mek masta dɛn tɛl dɛn slev dɛn bɔt wetin dɛn de tink ɛn aw dɛn de fil. Bɔt Jizɔs bin sho se in na masta ɛn padi to in fetful apɔsul dɛn. I bin de spɛn tɛm wit dɛn, tɛl dɛn aw i de fil, ɛn tek tɛm lisin to dɛn we dɛn de tɛl am wetin de na dɛn at. (Mak 6:30-32) Di we aw Jizɔs bin de sho se i lɛk in apɔsul dɛn ɛn tɔk to dɛn bin mek in ɛn dɛn bi tayt padi ɛn dis bin mek dɛn rɛdi fɔ di wok dɛn we dɛn bin gɛt fɔ du fɔ Gɔd.

4. Aw yu go bi padi to yu pikin ɛn stil sho se yu gɛt rayt as in mama ɔ papa? (Luk di pikchɔ nia dis atikul in taytul.)

4 Wan papa we nem Maykɛl, we gɛt tu pikin dɛn, tɔk se: “Pan ɔl we wi ɛn wi pikin dɛn nɔ ikwal, wi kin stil bi dɛn padi.” Padi dɛn de spɛn tɛm togɛda. So na fɔ pre ɛn tink gud wan bɔt aw yu go ebul fɔ ajɔst di tɛm we yu de spɛn na yu wokples ɔ pan ɔda tin dɛn so dat yu go spɛn mɔ tɛm wit yu pikin dɛn. Padi dɛn kin gɛt sɔm tin dɛn we dɛn ɔl tu lɛk. So na fɔ tray tranga wan fɔ ɛnjɔy di tin dɛn we yu pikin de ɛnjɔy, lɛk di myuzik, fim, ɔ spɔt we i lɛk. Wan sista na Itali we nem Ilaria, tɔk se: “Mi mama ɛn papa bin de tray fɔ no di myuzik dɛn we a kin lisin to. Infakt, mi papa kam bi mi bɛst padi, ɛn a bin de fil fri fɔ tɔk to am bɔt ɛnitin.” So we yu na padi to yu pikin dɛn, yu go ebul fɔ ɛp dɛn fɔ bi Jiova in “padi.” Bɔt i nɔ min se bikɔs yu ɛn yu pikin dɛn na padi so yu nɔ gɛt rayt igen as mama ɔ papa. (Prɔv. 3:32) Pan ɔl we yu gɛt rayt as mama ɔ papa, yu fɔ stil sho se yu lɛk dɛn ɛn rɛspɛkt dɛn, ɛn yu fɔ bi pɔsin we izi fɔ tɔk to. We yu du dis, dɛn go mɔs tɛl yu di tin dɛn we de wɔri dɛn.

5. Aw Jizɔs bin ɛp in disaypul dɛn fɔ gɛt di gladi at we pɔsin kin gɛt we i bizi de wok fɔ Jiova?

5 Jizɔs bin want in disaypul dɛn we na in padi dɛn fɔ gɛt di gladi at we pɔsin kin gɛt we i bizi de wok fɔ Jiova. So i bin rili want mek dɛn gɛt zil fɔ du tin dɛn we go mek dɛn go nia Jiova mɔ ɛn mɔ. Fɔ tru, Jizɔs bin want mek dɛn prich wit zil fɔ mek disaypul dɛn! Ɛn i tɛl in disaypul dɛn se i go ɛp dɛn fɔ lɛ dɛn ebul fɔ du di wok fayn fayn wan.—Mat. 28:19, 20.

6, 7. Wetin mek i fayn fɔ lɛ mama ɛn papa dɛn du tin dɛn ɔltɛm we go ɛp dɛn pikin dɛn fɔ go nia Jiova?

6 Mama ɛn papa dɛn want lɛ dɛn pikin dɛn de nia Jiova ɔltɛm. Ɛn Gɔd want lɛ una gi una pikin dɛn “Kristiɛn trenin.” (Ɛfi. 6:4) So yu fɔ du di wok we Gɔd dɔn gi yu bay we yu de du tin dɛn ɔltɛm we go ɛp yu pikin fɔ go nia Jiova. Fɔ ɛgzampul: Yu kin pin se yu pikin dɛn fɔ go skul bikɔs dat rili impɔtant ɛn yu want fɔ mek dɛn lɛk fɔ lan. Semweso, mama ɛn papa dɛn we lɛk dɛn pikin dɛn kin pin se dɛn pikin dɛn fɔ bɛnifit frɔm di “Kristiɛn trenin” we Jiova de gi wi na wi mitin dɛn ɛn ɔda program dɛn we wi kin gɛt. Bikɔs di tin dɛn we Jiova de tich wi rili impɔtant, yu kin tray fɔ mek yu pikin dɛn lɛk Gɔd biznɛs ɛn lɛk di sɛns we Jiova de gi. (Prɔv. 24:14) Jɔs lɛk we Jizɔs bin ɛp in disaypul dɛn, yusɛf go tray fɔ ɛp yu  pikin dɛn fɔ du di prichin wok fayn fayn wan. Yu go du dis bay we yu ɛp dɛn fɔ lɛk fɔ tich pipul dɛn Gɔd in Wɔd ɛn fɔ de go fil savis ɔltɛm.

7 We mama ɛn papa dɛn de du tin dɛn we gɛt fɔ du wit Gɔd biznɛs ɔltɛm, aw dat go ɛp dɛn pikin dɛn? Wan sista na Sawt Afrika we nem Irin, tɔk se: “We wi bin smɔl, wi bin de grɔmbul bɔt Baybul stɔdi, mitin dɛn, ɛn fil savis. Sɔm tɛm dɛn de wi kin ambɔg di famili stɔdi bay wilful fɔ nɔmɔ lɛ wi kɔmɔt de. Bɔt wi mama ɛn papa nɔ bin de gri.” Irin kɔntinyu fɔ tɔk se: “Da trenin de ɛp mi nɔ fɔ giv ɔp pan sɔntin. Naw if sɔntin mek a nɔ ebul fɔ du wetin a kin du fɔ kam nia Jiova, a kin tray kwik kwik wan fɔ mek da tin de nɔ ambɔg mi igen. A nɔ tink se a bin fɔ dɔn ebul fɔ du dis if mi mama ɛn papa nɔ bin tinap tranga wan fɔ lɛ wi de du tin dɛn we go mek wi de nia Jiova ɔltɛm. If dɛn bin giv ɔp, a shɔ se i fɔ dɔn izi fɔ mi fɔ de mis mitin ɔ ɔda tin dɛn we wi kin du we wi de sav Jiova.”

TICH YU PIKIN FƆ BI ƆMBUL BAY DI TIN DƐN WE YU DE DU

8. (a) Aw Jizɔs sho se nɔto ɔltin i bin ebul fɔ du? (b) Bikɔs Jizɔs bin ɔmbul, aw dat bin afɛkt in disaypul dɛn?

8 Pan ɔl we Jizɔs bin pafɛkt, i bin ɔmbul, i bin no se nɔto ɔltin i go ebul fɔ du, ɛn i bin de abop pan Jiova. (Rid Jɔn 5:19.) Yu tink se Jizɔs in disaypul dɛn nɔ bin de rɛspɛkt am bikɔs i ɔmbul? Nɔ, dɛn bin de rɛspɛkt am. Infakt, di mɔ we Jizɔs bin de abop pan Jiova, na di mɔ in disaypul dɛn bin biliv am. Leta, dɛn bin falamakata Jizɔs fɔ bi ɔmbul.—Akt 3:12, 13, 16.

9. We yu sho se yu ɔmbul, yu se sɔri, ɛn no se nɔto ɔltin yu ebul fɔ du, aw dat go afɛkt yu pikin dɛn?

9 Bɔku tin dɛn de we wi nɔ ebul fɔ du, ɛn bikɔs wi nɔ pafɛkt lɛk Jizɔs, wi kin mek mistek. So yu fɔ ɔmbul ɛn no se nɔto ɔltin yu go ebul fɔ du ɛn yu fɔ gri se yu kin mek mistek. (1 Jɔn 1:8) Udat yu kin rɛspɛkt mɔ? Yu bɔs we kin tɛl yu we i du di rɔng tin ɔ di wan we nɔ kin se sɔri? We yu pikin de yɛri we yu de se sɔri we yu mek mistek, i go rɛspɛkt yu mɔ. Ɛn insɛf go lan fɔ de tɔk we i mek mistek. Wan sista we nem Rozmeri, we gɛt tri pikin dɛn we dɔn big, tɔk se: “Wi bin de tɔk we wi mek mistek, ɛn dat bin ɛp wi pikin dɛn fɔ tɔk to wi we dɛn gɛt prɔblɛm. Wi bin no se nɔto ɔltin wi go ebul fɔ du, so wi sho dɛn usay dɛn go gɛt di bɛst ansa to dɛn prɔblɛm dɛn. We dɛn kin nid ɛp, wi bin de sho dɛn wi buk ɛn magazin dɛn we de tɔk bɔt di Baybul, ɛn wi bin de pre wit dɛn ɔltɛm.”

10. Aw Jizɔs bin sho se i ɔmbul we i bin de tɛl in disaypul dɛn wetin fɔ du?

10 Jizɔs bin gɛt di rayt fɔ tɛl in disaypul dɛn wetin fɔ du. Bɔt i bin ɔmbul, so bɔku tɛm i bin de tɛl dɛn di rizin dɛn we mek i tɛl dɛn fɔ du sɔntin. Fɔ ɛgzampul, i nɔ bin jɔs de tɛl in disaypul dɛn fɔ put Gɔd in Kiŋdɔm fɔs na dɛn layf ɛn du wetin rayt na Gɔd in yay, bɔt i tɛl dɛn bak se: “[Gɔd] go gi una ɔl dɛn tin ya.” Afta Jizɔs tɔk se, “Una nɔ jɔj ɔda pipul,” i tɛl dɛn di rizin we mek dɛn nɔ fɔ du dat, i se: “So dat Gɔd nɔ go jɔj una. Aw una jɔj ɔda pipul, na di sem we Gɔd go jɔj unasɛf.”—Mat. 6:31–7:2.

11. Ɛnitɛm we yu tink se i fayn, wetin mek yu fɔ ɛksplen di rizin dɛn we mek yu mek lɔ ɔ disayd fɔ du sɔntin?

11 Ɛnitɛm we yu tink se i fayn, na fɔ ɛksplen di rizin we mek yu put wan patikyula lɔ ɔ disayd fɔ du sɔntin. If yu pikin ɔndastand aw yu de tink bɔt sɔntin, dat go mek i rɛdi fɔ obe yu wit ɔl in at. Wan brɔda we nem Bari, we mɛn 4 pikin dɛn tɔk se: “We yu gi yu pikin dɛn di rizin we mek  yu tɛl dɛn fɔ du sɔntin, dat go mek yu pikin dɛn biliv yu bikɔs dɛn go si se di tin dɛn we yu de tɛl dɛn na fɔ dɛn yon bɛtɛ wan, nɔto bikɔs yu jɔs fil fɔ du am.” We yu du dis, yu pikin go bi machɔ pɔsin we ebul fɔ tink gud wan. Bari kɔntinyu fɔ tɔk se: “Pikin dɛn nid fɔ lan aw fɔ tink gud wan bifo dɛn disayd fɔ du sɔntin, dɛn nɔ fɔ jɔs du sɔntin bikɔs dɛn fil fɔ du am.” (Sam 119:34) We yu ɔmbul ɛn tɛl yu pikin di rizin dɛn we mek yu disayd fɔ du sɔntin, yu pikin go si se yu rɛspɛkt am ɛn yu no se i de machɔ, ɛn dat go mek i lan fɔ tink gud wan bifo i disayd fɔ du sɔntin.

TINK GUD WAN ƐN ƆNDASTAND YU PIKIN

12. Di we aw Jizɔs bin ɛp Pita, aw dat bin sho se i de tink gud wan ɛn ɔndastand?

12 Jizɔs bin de tink gud wan ɛn ɔndastand di say dɛn we in disaypul dɛn nid ɛp. Fɔ ɛgzampul, di apɔsul Pita nɔ bin min bad fɔ Jizɔs we i tɛl am se lɛ i tek am izi lɛ dɛn nɔ kil am. Bɔt Jizɔs bin no se Pita nɔ bin de tink di rayt we. Fɔ ɛp Pita ɛn di ɔda disaypul dɛn, Jizɔs gi dɛn di rayt advays, i tɛl dɛn di bad tin dɛn we kin apin to pɔsin we jɔs de tink bɔt insɛf, ɛn i tɛl dɛn bak bɔt di blɛsin dɛn we dɛn go gɛt we dɛn nɔ jɔs de tink bɔt dɛnsɛf. (Mat. 16:21-27) Pita bin lan in lɛsin.—1 Pit. 2:20, 21.

13, 14. (a) Wetin go sho se yu pikin in fet dɔn de wik? (b) Aw yu go tink gud wan fɔ ɔndastand aw fɔ ɛp yu bɔy pikin ɔ gyal pikin?

13 Pre to Jiova lɛ i tich yu fɔ tink gud wan so dat yu go ɔndastand di say we yu nid fɔ ɛp yu pikin. (Sam 32:8) Fɔ ɛgzampul, wetin go sho se yu pikin in fet dɔn de wik? Sɔntɛm i nɔ gladi lɛk aw i kin gladi, i de tɔk bad bɔt di brɔda ɛn sista dɛn, ɔ nɔto ɔltin i de tɛl yu igen bɔt insɛf. Nɔ jɔs tink wantɛm wantɛm se dis na sayn dɛn we de sho se i dɔn bigin ayd fɔ du bad tin. * Ɛn nɔ jɔs fɔgɛt bɔt dɛn prɔblɛm dɛn ya ɔ jɔs lɛf am we i kin kip to insɛf bikɔs yu fil se i go chenj as tɛm de go.

Fɛn we fɔ lɛ yu pikin dɛn mek padi dɛn na di kɔngrigeshɔn (Luk na paregraf 14)

14 Jɔs lɛk Jizɔs, tek tɛm we yu de aks kwɛstyɔn ɛn aks dɛn wit rɛspɛkt. We pɔsin drɔ wata na watawɛl kwik kwik wan, i kin mek sɔm pan di wata trowe. Semweso, we  mama ɛn papa dɛn nɔ gɛt peshɛnt we dɛn de aks dɛn pikin dɛn kwɛstyɔn ɔ fos dɛn fɔ tɔk, i go mek dɛn nɔ ebul fɔ no ɔl di tin dɛn we dɛn pikin dɛn de tink ɛn wetin dɛn want fɔ du. (Rid Prɔvabs 20:5.) Ilaria, we wi bin dɔn tɔk bɔt se: “We a pas 12 ia, a bin want fɔ spɛn tɛm wit mi klasmet dɛn ɛn a bin want fɔ de na di trut, bɔt a nɔ bin no wetin fɔ du. Dis bin afɛkt di we aw a de biev ɛn mi mama ɛn papa kam fɔ no dis. Wan ivintɛm, dɛn tɛl mi se dɛn dɔn notis se a nɔ tu gladi igen, ɛn dɛn aks mi wetin na di prɔblɛm. A bɔs kray, a ɛksplen wetin apin, ɛn aks dɛn fɔ ɛp mi. Dɛn ɔg mi, dɛn tɛl mi se dɛn ɔndastand, ɛn dɛn prɔmis se dɛn go ɛp mi.” Wantɛm wantɛm Ilaria in mama ɛn papa bigin fɔ ɛp am fɔ mek gud padi dɛn na di kɔngrigeshɔn.

15. Ɛksplen aw Jizɔs bin sho se i de tink gud wan we i de du tin wit ɔda pipul dɛn.

15 Jizɔs bin de tink gud wan bak fɔ ɔndastand usay in disaypul dɛn nid ɛp ɛn usay dɛn de du wɛl. Fɔ ɛgzampul, we wan man we nem Natanyɛl yɛri se Jizɔs dɔn kɔmɔt na Nazarɛt, i tɔk se: “Ɛni tin gud kin kɔmɔt Nazarɛt?” (Jɔn 1:46) Frɔm wetin Natanyɛl tɔk, uskayn pɔsin yu go se i bi? In na pɔsin we lɛk fɔ fɛn fɔlt? In na pɔsin we tink se wan pɔsin bɛtɛ pas ɔda pɔsin? In na pɔsin we nɔ gɛt fet? Jizɔs tink gud wan ɛn luk fɔ di gud kwaliti dɛn we Natanyɛl gɛt. Jizɔs tɛl am se in na “man we . . . nɔ gɛt nɔ bɛnbɛn.” (Jɔn 1:47) Jizɔs bin ebul fɔ no wetin de na pɔsin in at, ɛn dis bin de mek i ebul fɔ luk fɔ di gud kwaliti dɛn we ɔda pipul dɛn gɛt.

16. Aw yu go ɛp yu pikin fɔ gɛt gud kwaliti dɛn?

16 Yu nɔ go ebul fɔ no wetin de na pɔsin in at, bɔt Gɔd go ɛp yu fɔ tink gud wan ɛn ɔndastand yu pikin. I go fayn fɔ lɛ yu tink gud wan ɛn luk fɔ di gud kwaliti dɛn we yu pikin gɛt. Nɔbɔdi nɔ want lɛ dɛn kɔl am “pɔsin we de kɔz trɔbul.” Nɔ ɛva tink ɔ tɔk se yu bɔy pikin ɔ gyal pikin na “tranga-yes pikin” ɔ na “pikin we gɛt prɔblɛm.” Ilɛksɛf i nɔ izi fɔ yu pikin, mek lɛ i no se yu de si di gud kwaliti dɛn we i gɛt ɛn di tray we i de rili tray fɔ du wetin rayt. Tray fɔ no we i de du wɛl, ɛn tɛl am tɛnki. Ɛnitɛm we i pɔsibul, gi am mɔ wok fɔ du so dat i go kɔntinyu fɔ du mɔ na di say dɛn we i de tray. Jizɔs bin du dis wit in disaypul dɛn. Afta lɛk wan ɛn af ia dɔn pas we Jizɔs bin mit Natanyɛl (we dɛn kin kɔl bak Batalomyu), Jizɔs bin pik am fɔ bi wan pan in apɔsul dɛn, ɛn Natanyɛl bin kam fɔ bi Kristian we gɛt zil. (Lyuk 6:13, 14; Akt 1:13, 14) We yu de tɛl yu pikin tɛnki ɛn ɛnkɔrej am, i go ɛp am fɔ fil se in nɔto sɔmbɔdi we nɔ de tray fɔ du wetin yu want, bɔt in na gud Kristian we Jiova kin yuz.

UNA GO GLADI PASMAK WE UNA TREN UNA PIKIN DƐN

17, 18. We yu nɔ taya fɔ ɛp yu pikin fɔ sav Jiova, us bɛnifit yu go gɛt?

17 As yu de mɛn yu pikin dɛn, sɔm tɛm dɛn de, yu go fil lɛk di apɔsul Pɔl, we bin kam fɔ bi papa to bɔku pipul dɛn we i bin ɛp fɔ kam nia Jiova. In “at bin ebi ɛn [i] bin de wɔri bad” bikɔs i bin “lɛk” in pikin dɛn na Kɔrint we i bin ɛp fɔ kam nia Jiova. (2 Kɔr. 2:4; 1 Kɔr. 4:15) Wan brɔda we nem Viktɔ, we dɔn mɛn tu bɔy pikin dɛn ɛn wan gyal pikin, tɔk se: “I nɔ bin izi we mi pikin dɛn pas 12 ia. Bɔt di gud tɛm dɛn we wi bin de gɛt bin pas di prɔblɛm dɛn we wi bin de gɛt. Bikɔs Jiova bin ɛp wi, wi bin gɛt tayt padi biznɛs wit wi pikin dɛn.”

18 Nɔ taya fɔ tren yu pikin dɛn fɔ sav Jiova. As yu de sho se yu rili lɛk yu pikin dɛn, yu go gladi pasmak we yu si se dɛn tek di trut ɛn kɔntinyu fɔ “waka na di tru rod.”—3 Jɔn 4.

^ par. 1 Dis atikul go tɔk bɔt aw mama ɛn papa dɛn go tich dɛn pikin dɛn we ol 13 ia to 19 ia fɔ sav Jiova.

^ par. 13 I go fayn fɔ mek mama ɛn papa dɛn rid Questions Young People Ask—Answers That Work, Vɔlyum 1, pej 317, ɛn Vɔlyum 2, pej 136 to 141.