Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 DI TƆPIK NA DI FRƆNT PEJ | WETIN YU GO DU FƆ LƐF FƆ WƆRI?

Fɔ Wɔri bɔt Wi Famili

Fɔ Wɔri bɔt Wi Famili

Wan uman we nem Jenɛt tɔk se: “Jɔs afta mi papa day, mi man tɛl mi se i gɛt ɔda uman. I nɔ tu te, i pak ɔl in klos dɛn ɛn lɛf mi ɛn wi tu pikin dɛn. I nɔ tɔk to mi ɔ tɛl mi bay bay.” Jenɛt fɛn wok bɔt di pe we i bin de gɛt nɔ bin du fɔ lɛ dɛn kɔntinyu fɔ de na dɛn os. Ɛn nɔto jɔs mɔni prɔblɛm i gɛt. Jenɛt kɔntinyu fɔ tɔk se: “Naw a de wɔri pasmak bikɔs na mi wangren de du ɔl wetin mi man bin de du. A kin fil bad we a nɔ ebul fɔ kia fɔ mi pikin dɛn fayn fayn wan lɛk aw ɔda mama ɛn papa dɛn kin du. Ɛn te naw, a stil de wɔri bɔt aw ɔda pipul dɛn de si mi ɛn mi pikin dɛn. Fɔ se dɛn go de wɔnda if a bin du ɔl wetin a fɔ du fɔ mek mi mared nɔ skata?”

Jenɛt

Bikɔs Jenɛt bin de pre, dat bin ɛp am fɔ kɔntrol di we aw i bin de fil ɛn i bin ɛp am bak fɔ mek in padi biznɛs wit Gɔd go bifo. Jenɛt kɔntinyu fɔ tɔk se: “Na nɛt mɔ i nɔ kin izi fɔ mi, bikɔs ɔlsay kin dɔn kwayɛt ɛn a nɔ kin ebul lɛf fɔ de wɔri. We a kin pre ɛn rid di Baybul, dat kin ɛp mi fɔ slip. Di advays we a lɛk mɔ na di wan we de na Lɛta Fɔ Filipay 4:6, 7, we se: ‘Una nɔ wɔri fɔ ɛnitin, bɔt pan ɛnitin we una de du una fɔ de pre ɛn beg Gɔd ɛn tɛl am tɛnki; una fɔ mek Gɔd no di tin dɛn we una want; ɛn di pis we Gɔd de gi we pas di we aw una ɔndastand go gayd una at ɛn una maynd.’ A dɔn de pre bɔku tɛm na nɛt ɛn Jiova kin gi mi kolat we kin mek a fil fayn.”

We Jizɔs bin de tɔk bɔt prea we i bin de prich nia wan mawnten, i bin ɛp wi fɔ no se wi fɔ pre bɔt ɛnitin we de mek wi wɔri. Jizɔs bin se: “Una Papa no wetin una nid ivin bifo una aks am.” (Matyu 6:8) Dis min se wi nid fɔ pre to Jiova. Prea na wan impɔtant tin we de ɛp wi fɔ “kam nia Gɔd.” Wetin go apin we wi du dis? ‘I go kam nia wi.’—Jems 4:8.

Fɔ tru, prea nɔ jɔs de mek wi fil fayn bikɔs wi dɔn tɔk bɔt wetin de wɔri wi. Jiova, “di Wan we de yɛri prea” kin ɛp di wan dɛn we de pre to am wit fet. (Sam 65:2) Na dat mek Jizɔs bin tɛl in  disaypul dɛn fɔ “pre ɔltɛm ɛn dɛn nɔ fɔ taya fɔ pre.” (Lyuk 18:1) Wi fɔ kɔntinyu fɔ pre to Gɔd fɔ lɛ i gayd wi ɛn ɛp wi, ɛn wi fɔ biliv se i go du dat bikɔs wi gɛt fet pan am. Wi nɔ fɔ ɛva dawt se Gɔd nɔ want fɔ ɛp wi ɔ i nɔ go ebul fɔ ɛp wi. We wi de “pre ɔltɛm” dat de sho se wi rili gɛt fet.—Fɔs Lɛta Fɔ Tɛsalonayka 5:17.

WETIN I RILI MIN FƆ GƐT FET?

Wetin rili na fet? Fet na we wi kam “fɔ no” Gɔd as rial pɔsin. (Jɔn 17:3) Aw pɔsin kin kam fɔ no Gɔd as rial pɔsin? Wi kin du so we wi lan bɔt am na in Wɔd, di Baybul. Wi go kam fɔ no se i de si wi ɛn i want fɔ ɛp wi. Bɔt fɔ gɛt rial fet nɔ jɔs min se wi fɔ no sɔntin bɔt Gɔd. Wi fɔ gɛt tayt padi biznɛs wit Gɔd ɛn wi fɔ sho se wi gɛt rɛspɛkt fɔ am. Jɔs lɛk we wi nɔ go ebul fɔ mek tayt padi biznɛs wit wi kɔmpin mɔtalman wantɛm wantɛm, semweso, wi nɔ go ebul fɔ mek tayt padi biznɛs wit Gɔd wantɛm wantɛm. Bɔt as tɛm de go, wi go “kɔntinyu fɔ gɛt mɔ fet” we wi de lan mɔ bɔt am, we wi kɔntinyu fɔ “du wetin i want ɔltɛm,” ɛn we wi si se i de ɛp wi. (Sɛkɔn Lɛta Fɔ Kɔrint 10:15; Jɔn 8:29) Na dis kayn fet bin ɛp Jenɛt fɔ lɛf fɔ wɔri.

Jenɛt tɔk se: “Di tin we dɔn rili ɛp mi fɔ gɛt mɔ fet na we a de si Jiova in an pan ɔltin we a de du. Bɔku tɛm, prɔblɛm dɛn kin mit wi we wi kin fil se wi nɔ go ebul fɔ sɔlv dɛn. Bɔt we a kin pre to Jiova, i kin ɛp wi ɔltɛm. Ɛn di we aw i kin ɛp wi, if i lɛf to mi nɔmɔ a nɔ go ebul fɔ du dat fɔ misɛf. We a kin tɛl am tɛnki, dat kin mek a mɛmba ɔl di tin dɛn we i dɔn du fɔ mi. I kin ɛp wi ɔltɛm ɛn i kin du am di rayt tɛm. Ɛn i dɔn gi mi tru tru padi dɛn we na mi Kristian brɔda ɛn sista dɛn. Ɔltɛm dɛn kin de fɔ ɛp mi ɛn dɛn de sɛt gud ɛgzampul fɔ mi pikin dɛn.” *

“Naw a no wetin mek Jiova tɔk na Malakay 2:16 fɔ se: ‘I et dayvɔys.’ Fɔ lɛf yu maredman ɔ yu mareduman we nɔ du natin, rili bad. I dɔn te we mi man lɛf mi, bɔt sɔntɛnde, a kin stil fil bad. We a kin fil bad, a kin tray fɔ du sɔntin fɔ ɛp ɔda pipul dɛn ɛn dat dɔn ɛp mi ɔltɛm.” Bikɔs Jenɛt dɔn fala di advays na di Baybul we se wi nɔ fɔ de kip to wisɛf, dat dɔn ɛp am fɔ lɛf fɔ wɔri tumɔs. *Prɔvabs 18:1.

Gɔd “na papa fɔ di wan dɛn we nɔ gɛt papa ɛn i de protɛkt di uman dɛn we nɔ gɛt man igen.”—Sam 68:5

Jenɛt se: “Di tin we kin kɔrej mi mɔ na we a no se Gɔd ‘na papa fɔ di wan dɛn we nɔ gɛt papa ɛn i de protɛkt di uman dɛn we nɔ gɛt man igen.’ I nɔ go ɛva lɛf wi lɛk aw mi man bin du.” (Sam 68:5) Jenɛt no se Gɔd nɔ de tɛst wi fɔ “du bad tin.” Bifo dat, i de gi sɛns “fri wan to ɔlman” ɛn i de gi wi “di pawa fɔ du sɔntin we wi nɔ ebul fɔ du fɔ wisɛf” fɔ ɛp wi fɔ sɔlv wi prɔblɛm dɛn we kin mek wi wɔri.—Jems 1:5, 13; Sɛkɔn Lɛta Fɔ Kɔrint 4:7.

Bɔt wetin wi go du if wi de wɔri bikɔs wi layf de pan denja?

^ par. 10 Fɔ lan mɔ bɔt ɔda tin dɛn we go ɛp wi fɔ lɛf fɔ wɔri, rid di atikul we gɛt di taytul, “Are You in Control of Your Life?” insay di Julay 2015 Awake! I de bak na di Intanɛt na www.jw.org.