Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Yu Bin No?

Yu Bin No?

Yu tink se di wan dɛn we de stɔdi bɔt pipul dɛn we bin de trade trade gri wit di tin dɛn we de insay di Baybul?

Asirian kiŋ Sagɔn di Sɛkɔn, we di Baybul tɔk bɔt na Ayzaya 20:1

Wan atikul we dɛn rayt na di Biblical Archaeology Review bin tɔk se di wan dɛn we kin stɔdi bɔt pipul dɛn we bin de trade trade, dɔn kam fɔ no se 50 pipul dɛn we di Baybul tɔk bɔt frɔm Jɛnɛsis to Malakay bin rili de na dis wɔl. Sɔm pan dɛn pipul ya na 14 kiŋ dɛn we bin rul na Juda ɛn Izrɛl. Devid ɛn Ɛzikaya we bɔku pipul dɛn sabi de pan dɛn kiŋ ya, ɛn ivin kiŋ dɛn we bɔku pipul dɛn nɔ sabi, lɛk Mɛnɛɛm ɛn Pika. Dɛn tɔk bak bɔt 5 Fɛro dɛn ɛn 19 kiŋ dɛn we rul na Asiria, Babilɔn, Moab, Pashya, ɛn Sirya. Nɔto kiŋ dɛn nɔmɔ di Baybul tɔk bɔt ɛn nɔto kiŋ dɛn nɔmɔ pipul dɛn we de stɔdi bɔt di wan dɛn we bin de trade, tɔk bɔt. Dɛn tɔk bɔt ɔda pipul dɛn bak, lɛk di ay prist dɛn, pɔsin we bin de kɔpi di Lɔ, ɛn ɔda bigman dɛn.

Di atikul se “bɔku masta sabi bukman dɛn gri” se dɛn pipul dɛn de bin dɔn liv na dis wɔl. Insay Matyu to Rɛvɛleshɔn, di Baybul tɔk bɔt bɔku pipul dɛn we bin dɔn liv na dis wɔl, ɛn di wan dɛn we de stɔdi bɔt pipul dɛn we bin de trade dɔn si tin dɛn we de sho se dat na tru, pipul dɛn lɛk Ɛrɔd, Pɔntiɔs Paylet, Taybiriɔs, Kayafas, ɛn Sajiɔs Pɔlɔs.

Ustɛm layɔn dɛn lɔs na di say dɛn we di Baybul tɔk bɔt?

Wan layɔn we dɛn bin kav trade trade na babilɔn

Pan ɔl we layɔn dɛn nɔ de na di Oli Land tide, di Baybul tɔk bɔt am lɛk 150 tɛm so ɛn dis de sho se di wan dɛn we rayt di Baybul bin no bɔt layɔn dɛn. Bɔku say dɛn we di Baybul tɔk bɔt layɔn, i kin min sɔntin, bɔt ɔdasay dɛn we di Baybul tɔk bɔt layɔn, i kin min di rial layɔn. Fɔ ɛgzampul, Samsin, Devid, ɛn Bɛnnaya bin kil layɔn dɛn. (Di Jɔj Dɛn 14:5, 6; 1 Samiɛl 17:34, 35; 2 Samiɛl 23:20) Bɔt ɔda pipul dɛn bin de we layɔn bin kil.—1 Kiŋ 13:24; 2 Kiŋ 17:25.

Trade trade, di Esiatik layɔn (Panthera leo persica) bin de na Eshia Maynɔ ɛn Gris te go Palestayn, Sirya, Mɛsopotemia, ɛn di nɔt pat na India. Fɔ sho se dɛn bin de fred ɛn rɛspɛkt dis animal, pipul dɛn trade trade bin de drɔ am. Ɛn trade trade, di Babilonian pipul dɛn bin de kav layɔn dɛn fɔ dɛkɔret dɛn wɔl dɛn fayn fayn wan.

Ripɔt dɔn sho se pipul dɛn we bin de fɛt wɔ fɔ mek dɛn rilijɔn de na ɔdasay dɛn na di wɔl bin de kech layɔn dɛn na Palestayn. Dis bin de apin insay dɛn 1,200 ia afta Krays. I tan lɛk se layɔn dɛn nɔ bin de igen na dɛn eria dɛn de afta 1,300 ia afta Krays. Bɔt ripɔt sho se layɔn dɛn bin stil de na Mɛsopotemia ɛn Sirya afta dɛn 1800 ɛn insay Iran ɛn Irak arawnd dɛn 1930.