Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Aw Ɛlda dɛn Go Tren Ɔda Brɔda dɛn fɔ Du Mɔ

Aw Ɛlda dɛn Go Tren Ɔda Brɔda dɛn fɔ Du Mɔ

“Di tin dɛn we yu yɛri frɔm mi . . . , yu fɔ gi dɛn to man dɛn we fetful.”—2 TIM. 2:2.

1. (a) Wetin i dɔn te we Gɔd in savant dɛn no? Aw wisɛf kin falamakata dɛn tide? (b) Wetin wi go tɔk bɔt insay dis atikul?

I DƆN te we Gɔd in savant dɛn no se i fayn fɔ tren ɔda pipul dɛn bikɔs dat kin mek dɛn du sɔntin fayn wan. Ebram bin “gɛda in man dɛn we bin dɔn tren,” fɔ go sev Lɔt. Ɛn in man dɛn bin ebul fɔ du dat. (Jɛn. 14:14-16) Insay Kiŋ Devid in tɛm, “dɛn tren” di wan dɛn we bin de siŋ na Gɔd in os ɛn dɛn bin de prez Gɔd. (1 Krɔn. 25:7) Tide, wi de fɛt wɔ wit Setan ɛn di wan dɛn we de biɛn am. (Ɛfi. 6:11-13) Ɛn wi de tray tranga wan bak fɔ prez Jiova. (Ibru 13:15, 16) So, jɔs lɛk Gɔd in savant dɛn we bin de trade, dɛn nid fɔ tren wi fɔ lɛ wi go ebul fɔ du sɔntin fayn. Insay di kɔngrigeshɔn, Jiova dɔn gi di ɛlda dɛn di wok fɔ tren ɔda brɔda dɛn. (2 Tim. 2:2) Aw ɛlda dɛn we sabi du dɛn wok de tren ɔda brɔda dɛn fɔ lɛ dɛn ebul du mɔ na di kɔngrigeshɔn?

 ƐP DI PƆSIN WE YU DE TREN FƆ LƐK JIOVA MƆ

2. Bifo ɛlda bigin fɔ tren brɔda na di kɔngrigeshɔn, wetin fɔs i fɔ du? Wetin mek i fɔ du dat?

2 Ɛlda dɛn fiba pɔsin we de mek gadin. Bifo i plant di sid, i kin si se i go fayn fɔ put manyɔ fɔs. Semweso, bifo ɛlda bigin fɔ tren brɔda na di kɔngrigeshɔn, i fɔ rid sɔm skripchɔ dɛn to am we go ɛp am fɔ rɛdi fɔ tek di trenin we i de gi am.—1 Tim. 4:6.

3. (a) Aw ɛlda dɛn go yuz wetin Jizɔs se na Mak 12:29, 30 we dɛn de tɔk wit di brɔda we dɛn de tren? (b) We ɛlda pre fɔ di brɔda we i de tren, wetin dat kin du?

3 Fɔ mek yu no aw di trut dɔn afɛkt di we aw i de tink ɛn du tin, yu kin aks am se, ‘Aw di gi we yu dɔn gi yu layf to Jiova dɔn chenj di we aw yu de liv yu layf?’ Dis kwɛstyɔn go mek una bigin fɔ tɔk bɔt aw pɔsin go sav Jiova wit ɔl in at. (Rid Mak 12:29, 30.) Sɔntɛm we una dɔn fɔ tɔk, yu kin pre fɔ am, lɛ Jiova gi am in oli spirit, bikɔs dat go ɛp am fɔ dɔn in trenin. Di brɔda go rili fil fayn we i yɛri yu de pre fɔ am!

4. (a) Gi sɔm ɛgzampul dɛn na di Baybul we go ɛp pɔsin we dɛn de tren fɔ go bifo pan Gɔd biznɛs. (b) Wetin na di men rizin we mek ɛlda dɛn de tren ɔda brɔda dɛn?

4 We yu bigin fɔ tren di brɔda, i go fayn fɔ rid sɔm skripchɔ dɛn to am so dat i go rɛdi fɔ du ɛni wok, fɔ bi sɔmbɔdi we ɔmbul, ɛn fɔ bi pɔsin we ɔda pipul dɛn kin abop pan. (1 Kiŋ 19:19-21; Nɛi. 7:2; 13:13; Akt 18:24-26) I impɔtant fɔ lɛ brɔda dɛn gɛt dɛn kwaliti ya, jɔs lɛk aw manyɔ impɔtant na di dɔti. Dɛn kwaliti ya kin ɛp am fɔ go bifo kwik kwik wan pan Gɔd biznɛs. Wan ɛlda na Frans we nem Jen-Klɔd tɔk se: “Di men rizin we kin mek a tren ɔda brɔda dɛn na fɔ lɛ dɛn si tin di we aw Jiova de si am. A kin luk fɔ we dɛn fɔ lɛ wi rid sɔm skripchɔ dɛn togɛda fɔ ‘opin dɛn yay’ lɛ dɛn si ‘di wɔndaful tin dɛn’ we de na Gɔd in Wɔd.” (Sam 119:18) Us ɔda we dɛn yu go ɛp di pɔsin we yu de tren fɔ lɛk Jiova mɔ?

SHO AM SƆM TIN DƐN WE I GO PLAN FƆ DU ƐN GI AM RIZIN

5. (a) Wetin mek i impɔtant fɔ aks di pɔsin we yu de tren bɔt di tin dɛn we i dɔn plan fɔ du we i de sav Jiova? (b) Wetin mek ɛlda dɛn fɔ tren di wan dɛn we stil yɔŋ? (Luk di futnot.)

5 Aks di pɔsin we yu de tren se, ‘Wetin yu plan fɔ du we yu de sav Jiova?’ If i se i nɔ plan natin, ɛp am fɔ plan sɔntin we i go ebul fɔ du. Tɛl am bɔt wan patikyula tin we yu bin plan fɔ du ɛn tɛl am aw yu bin gladi we yu ebul fɔ du am. Pan ɔl we dis luk simpul, i go rili ɛp di pɔsin we yu de tren. Wan ɛlda ɛn payɔnia na Afrika, bin tɔk se: “We a bin yɔŋ, wan ɛlda aks mi sɔm kwɛstyɔn dɛn bɔt wetin a plan fɔ du we a de sav Jiova. Dɛn kwɛstyɔn ya ɛp mi fɔ tink siriɔs wan bɔt mi prichin wok.” Ɛlda dɛn we sabi du dɛn wok dɔn tɔk se i impɔtant fɔ bigin tren brɔda dɛn as dɛn pas 12 ia so. Di ɛlda dɛn fɔ luk di brɔda dɛn ej ɛn gi dɛn wok we dɛn go ebul fɔ du. Dis trenin go ɛp di yɔŋ wan dɛn fɔ pe atɛnshɔn pan di tin dɛn we dɛn dɔn plan fɔ du we dɛn de sav Jiova, so dat bay di tɛm we dɛn de big, dɛn go kɔntinyu fɔ pe atɛnshɔn pan Jiova in wok, pan ɔl we dɛn go gɛt bɔku tin dɛn we de ambɔg dɛn.—Rid Sam 71:5, 17. *

Ɛksplen wetin mek i nid fɔ du di wok, ɛn tɛl am tɛnki fɔ di tray we i de tray fɔ du am (Luk na paregraf 5 to 8)

6. Wetin na wan impɔtant tin we Jizɔs bin de du we i de tren ɔda pipul dɛn?

 6 Wan ɔda tin we go mek di brɔda we yu de tren want fɔ du mɔ, na we yu nɔ jɔs de tɛl am wetin fɔ du, bɔt yu de tɛl am bak wetin mek i fɔ du am. We yu de tɛl am di rizin we mek i fɔ du di wok, yu de falamakata di Ticha we pas ɔl ɔda ticha dɛn, we na Jizɔs. Fɔ ɛgzampul, bifo Jizɔs tɛl in apɔsul dɛn fɔ prich, i tɛl dɛn wetin mek dɛn fɔ prich. I tɛl dɛn se: “Gɔd dɔn gi mi ɔl di pawa na ɛvin ɛn na dis wɔl.” Dɔn i tɛl dɛn se: “Una go ɛn mek pipul dɛn bi mi disaypul dɛn na ɔl di neshɔn dɛn.” (Mat. 28:18, 19) Aw yu go falamakata Jizɔs we yu de tren ɔda brɔda dɛn?

7, 8. (a) Aw ɛlda dɛn kin falamakata di we aw Jizɔs bin de tren ɔda pipul dɛn? (b) Wetin mek i impɔtant fɔ tɛl tɛnki to di pɔsin we yu de tren? (c) Us advays dɛn go ɛp ɛlda dɛn we dɛn de tren ɔda brɔda dɛn? (Luk di bɔks we se “Aw fɔ Tren Ɔda Brɔda Dɛn?”)

7 Ɛksplen to di brɔda di rizin na di Baybul we mek i fɔ du wetin dɛn tɛl am fɔ du. If yu de du so, yu go ɛp am fɔ de tink bɔt di Baybul in advays dɛn ɔltɛm we i de du sɔntin. Fɔ ɛgzampul, lɛ wi se yu tɛl wan brɔda fɔ klin di frɔnt say na di Kiŋdɔm Ɔl so dat di ples go sef fɔ waka. Yu kin rid Taytɔs 2:10 ɛn ɛksplen to am aw di wok we i go du na di Kiŋdɔm Ɔl go mek “pipul dɛn . . . kɔle di tin dɛn we [wi] de lan bɔt Gɔd we de sev wi.” Dɔn yu kin tɛl di brɔda we yu de tren fɔ tink bɔt di wan dɛn we dɔn ol na di kɔngrigeshɔn ɛn aw dɛn go bɛnifit if i du di wok we yu dɔn tɛl am fɔ du. If yu de tɛl di brɔda bɔt dɛn tin ya, yu go ɛp am fɔ tink mɔ bɔt pipul dɛn pas wetin yu de tɛl am fɔ du. I go gladi fɔ si aw di brɔda ɛn sista dɛn de bɛnifit frɔm di wok we i de du na di kɔngrigeshɔn.

8 Dɔn, mek shɔ se yu tɛl di brɔda tɛnki fɔ di tray we i de tray fɔ du wetin yu de tɛl am. Wetin mek i impɔtant fɔ du dat? We yu tɛl di pɔsin we yu de tren tɛnki, yu go ɛp am fɔ go bifo, jɔs lɛk aw wata kin mek plant gro.—Luk Matyu 3:17.

WAN ƆDA PRƆBLƐM

9. (a) Us prɔblɛm ɛlda dɛn we de na kɔntri usay bɔku pipul dɛn gɛt mɔni, kin gɛt we dɛn de tren brɔda dɛn? (b) Wetin mek di trut nɔto di fɔs tin na sɔm yɔŋ pipul dɛn layf?

9 Ɛlda dɛn we de na kɔntri dɛn usay bɔku pipul dɛn gɛt mɔni, gɛt wan ɔda prɔblɛm: I nɔ kin izi fɔ ɛnkɔrej brɔda dɛn we dɔn ol 20 ɔ 30 ia fɔ du mɔ na di  kɔngrigeshɔn. Wi tɔk to sɔm ɛlda dɛn we de na lɛk 20 kɔntri dɛn usay bɔku pipul dɛn gɛt mɔni. Wi aks dɛn wetin mek dɛn tink se sɔm brɔda dɛn nɔ want fɔ du mɔ na di kɔngrigeshɔn. Wan men tin we dɛn ɔl tɔk, na dat: We sɔm pan dɛn brɔda ya bin de gro ɔp, dɛn mama ɛn papa dɛn nɔ bin ɛnkɔrej dɛn fɔ du mɔ we dɛn de sav Jiova. Infakt, we sɔm yɔŋ brɔda dɛn bin want fɔ du mɔ, dɛn mama ɛn papa dɛn nɔ bin ɛnkɔrej dɛn fɔ du dat, bifo dat, dɛn tɛl dɛn fɔ lan bɔku buk ɛn fɛn gud wok! Di trut nɔto bin di fɔs tin na dɛn layf.—Mat. 10:24.

10, 11. (a) Aw ɛlda go ɛp brɔda we nɔ want fɔ du mɔ, fɔ chenj di we aw i de tink? (b) Us skripchɔ dɛn ɛlda kin rid to dis kayn brɔda? Wetin mek? (Luk di futnot.)

10 If i luk lɛk se wan brɔda nɔ want fɔ du mɔ, yu nid fɔ peshɛnt am ɛn tray tranga wan fɔ lɛ yu go ebul fɔ chenj di we aw i de tink. Ɛn i pɔsibul fɔ chenj di we aw i de tink. Jɔs lɛk we pɔsin we de mek gadin kin mek di plant gro stret bay we i de stret di branch dɛn smɔl smɔl, na so yu go ebul fɔ ɛp sɔm brɔda dɛn fɔ chenj di we aw dɛn de tink bɔt di wok dɛn na di kɔngrigeshɔn. Bɔt aw yu go ebul fɔ du dat?

11 Tray fɔ mek padi biznɛs wit di brɔda. Mek lɛ i no se di kɔngrigeshɔn nid am. Dɔn, as tɛm de go, sidɔm wit am ɛn tɔk bɔt sɔm skripchɔ dɛn we go ɛp am fɔ tink bɔt di gi we i dɔn gi in layf to Jiova. (Ɛkli. 5:4; Ayz. 6:8; Mat. 6:24, 33; Lyuk 9:57-62; 1 Kɔr. 15:58; 2 Kɔr. 5:15; 13:5) Yu kin aks am se, ‘Wetin yu prɔmis Jiova we yu gi yu layf to am?’ Tray fɔ tɔch in at bay we yu de aks am se, ‘Aw yu tink se Jiova bin fil we yu baptayz?’ (Prɔv. 27:11) ‘Aw Setan bin fil?’ (1 Pit. 5:8) We yu tek tɛm fɔ rid di rayt skripchɔ dɛn to di brɔda, i go rili ɛp am.—Rid Di Ibru Pipul Dɛn 4:12. *

RƐDI FƆ DU DI WOK WE DƐN GI YU

12, 13. (a) Wetin Ilaysha bin du? (b) Aw Jiova bin blɛs Ilaysha?

12 Wetin wi go se naw bɔt una dɛn yɔŋ wan dɛn we nid fɔ ɛp di kɔngrigeshɔn? Wetin go ɛp una fɔ go bifo? Fɔ ansa dis kwɛstyɔn, lɛ wi tɔk bɔt sɔmbɔdi we bin de trade trade.

13 Na lɛk 3,000 ia so dɔn pas frɔm di tɛm we di prɔfɛt Ilayja bin kɔl wan yɔŋ man we nem Ilaysha fɔ bi in savant. Ilaysha bin gri fɔ bi in savant wantɛm wantɛm ɛn i bigin fɔ du af-af wok dɛn fɔ Ilayja. (2 Kiŋ 3:11) Afta Ilayja dɔn tren Ilaysha fɔ lɛk siks ia so, Ilaysha kam fɔ no se Ilayja in wok as prɔfɛt na Izrɛl, de kam dɔn. So, Ilayja tɛl Ilaysha fɔ lɛf fɔ fala am, bɔt Ilaysha tɛl Ilayja tri tɛm se: “A nɔ go lɛf yu.” Ilaysha bin dɔn mekɔp in maynd fɔ de wit Ilayja te go. Jiova bin blɛs Ilaysha bikɔs i bin de biɛn Ilayja ɛn i bin de du wetin i tɛl am fɔ du. Aw i blɛs am? Jiova mek Ilaysha si we big big briz kɛr Ilayja go.—2 Kiŋ 2:1-12.

14. (a) Aw di brɔda dɛn we de lan kin falamakata Ilaysha? (b) Wetin mek i rili impɔtant fɔ mek pɔsin we de lan du wetin dɛn tɛl am?

14 Aw yu go falamakata Ilaysha? We dɛn gi yu wok fɔ du, du am wantɛm wantɛm, ilɛksɛf na wok we pipul dɛn kin luk wit bad yay. Go de si yu ticha as yu padi, ɛn mek lɛ i no se yu rili gladi fɔ  wetin i de du fɔ yu. If yu de tek di trenin we i de gi yu, i go jɔs tan lɛk se yu de tɛl am se: “A nɔ go lɛf yu.” Di tin we impɔtant pas ɔl, na fɔ du ɛni wok we dɛn gi yu. Wetin mek dis rili impɔtant? Na bikɔs we yu du ɛni wok we dɛn gi yu ɛn di ɛlda dɛn si se dɛn kin abop pan yu, na in go mek di ɛlda dɛn shɔ se Jiova want lɛ dɛn gi yu mɔ wok na di kɔngrigeshɔn.—Sam 101:6; rid Sɛkɔn Lɛta To Timoti 2:2.

RƐSPƐKT DI ƐLDA DƐN

15, 16. (a) Aw Ilaysha bin sho rɛspɛkt fɔ in ticha? (Luk di pikchɔ nia dis atikul in taytul.) (b) Wetin bin mek di ɔda prɔfɛt dɛn biliv Ilaysha?

15 Ilaysha in ɛgzampul de sho bak aw di brɔda dɛn we de lan kin sho se dɛn rɛspɛkt di ɛlda dɛn. Afta Ilayja ɛn Ilaysha kɔmɔt to sɔm prɔfɛt dɛn we bin de na Jɛriko, dɛn go na di Riva Jɔdan. We dɛn rich de, “Ilayja tek in prɔfɛt klos ɛn fol am ɛn nak di wata, ɛn di wata sheb midul.” Afta dɛn dɔn waka na di dray grɔn fɔ krɔs di riva, dɛn kɔntinyu fɔ “de waka de go ɛn tɔk.” Ilaysha nɔ bin stil fil se i dɔn sabi ɔltin. I bin de lisin to ɔl wetin Ilayja bin de tɛl am, te wan big big briz kam kɛr Ilayja go. Leta, we Ilaysha kam bak na di Riva Jɔdan, i tek Ilayja in klos ɛn nak di wata, dɔn i tɔk se: “We Jiova, we na Ilayja in Gɔd?” We i du dat, di wata sheb midul.—2 Kiŋ 2:8-14.

16 Yu notis se di fɔs mirekul we Ilaysha du na in na bin di las mirekul we Ilayja du? Wetin na di lɛsin fɔ wi? Wi si se Ilaysha nɔ fil se bikɔs na in na di prɔfɛt naw i fɔ bigin du tin di we aw i want. Bifo dat, i kɔntinyu fɔ du in wok lɛk aw Ilayja bin dɔn tren am. We Ilaysha du dis, i sho se i rɛspɛkt in ticha ɛn dis mek di ɔda prɔfɛt dɛn biliv am. (2 Kiŋ 2:15) Ilaysha bi prɔfɛt fɔ 60 ia ɛn Jiova bin gi am pawa fɔ du bɔku mirekul dɛn pas Ilayja. Wetin na di lɛsin fɔ di wan dɛn we de lan tide?

17. (a) Aw di wan dɛn we de lan kin falamakata Ilaysha? (b) As tɛm de go, aw Jiova go yuz di wan dɛn we de lan?

17 We dɛn gi yu wok fɔ du na di kɔngrigeshɔn, nɔ fil se yu fɔ bigin du tin di we aw dɛn nɔ bin de du am. Mɛmba se dɛn kin mek chenj we Jiova in ɔganayzeshɔn se so ɔ we nid de na di kɔngrigeshɔn. So yu nɔ fɔ mek chenj jɔs bikɔs yu want fɔ du dat. Ilaysha bin sho se i rɛspɛkt in ticha bay we i bin de du tin lɛk aw i bin tren am ɛn dat bin mek in kɔmpin prɔfɛt dɛn biliv am. Semweso, yusɛf go sho se yu rɛspɛkt di ɛlda dɛn ɛn mek ɔda brɔda ɛn sista dɛn biliv yu we yu fala di advays dɛn na di Baybul we dɛn de gi yu. (Rid Fɔs Lɛta Fɔ Kɔrint 4:17.) Bɔt as yu de sabi du yu wok, yusɛf go ɛp di kɔngrigeshɔn fɔ ajɔst we Jiova in ɔganayzeshɔn mek sɔm chenj dɛn. Sɔntɛm, jɔs lɛk Ilaysha, Jiova go mek yu du tin dɛn we go pas wetin yu ticha bin du.—Jɔn 14:12.

18. Wetin mek i impɔtant fɔ tren ɔda brɔda dɛn na di kɔngrigeshɔn?

18 Wi op se di advays dɛn na dis atikul ɛn di wan we wi bin dɔn du, go ɛp ɛlda dɛn fɔ fɛn tɛm fɔ tren ɔda brɔda dɛn. Wi de pre bak mek ɔda brɔda dɛn na di kɔngrigeshɔn tek di trenin we di ɛlda dɛn de gi dɛn ɛn yuz am fɔ kia fɔ Jiova in pipul dɛn. If wi du dat, ɔlman na di kɔngrigeshɔn go lɛk Jiova mɔ ɛn mɔ ɛn wi ɔl go kɔntinyu fɔ du wetin rayt.

^ par. 5 If yɔŋ brɔda sho se i machɔ, i ɔmbul, ɛn i de du ɔda tin dɛn we di Baybul se, di ɛlda dɛn kin gi in nem so dat i go bi ministerial savant ivin if i nɔ 20 ia yet.—1 Tim. 3:8-10, 12; rid di Julay 1, 1989, Wachtawa, pej 29.

^ par. 11 We yu de tɔk wit di pɔsin we yu de tren, yu kin tɔk bɔt di pɔynt dɛn we de na di Epril 15, 2012, Wachtawa (Inglish), pej 14 to 16, paregraf 8 to 13; ɛn yuz di pɔynt dɛn we de na di Kɔntinyu Fɔ Du Wetin Go Mek Gɔd Lɛk Yu buk, chapta 16, paregraf 1 to 3.